Bygmark

Brev til Carlsberg Patent på øl og byg – Nej tak

Carlsberg har taget patent på byg og øl som deres ”opfindelse”. Det Europæiske Patentkontor, EPO, godkendte i 2016 tre patentansøgninger fra Bryggerikoncernen Carlsberg. Patenterne vedrører bygplanter, der stammer fra konventionel forædling, deres brug i brygprocessen og den færdige øl.

17. november 2016 · Kl. 14:34 Pressemeddelelse

En lang række civile og folkelige organisationer beder nu Carlsberg i et fælles brev om at trække disse patenter tilbage. Disse organisationer og bevægelser betragter Carlsbergs patenter som brud på EUs patentlovgivning og i direkte konflikt med borgernes og forbrugernes interesser.

”Der skal ikke være eller gives patenter på hverken øl, byg eller andre planter. Planter og øl-brygning er ikke ”opfindelser”, der kan gives patenter på. Planteforædling og ølbrygning bygger på århundredes erfaringer i samspil med de biologiske processer, som evolutionen har skabt betingelser for”, udtaler Erling Frederiksen fra Miljøorganisationen NOAH Friends of the Earth Denmark.

”Carlsberg bør erkende at de skal fokusere på at producere øl m.m. og ikke involvere sig i tiltag, der modarbejder borgernes og forbrugernes interesser. Vi ønsker ikke, at private virksomheder skal kontrollere eller have ejerskab over vores mad. Patenter kan føre til og har ført til monopol-dannelser. Det ønsker vi ikke – uanset om disse patenter er ejet af Mosanto, Bayer eller Carlsberg”, forklarer Erling Frederiksen.

Europa-Parlamentet såvel som adskillige europæiske regeringer har opfordret EPO til at holde op med at udstede disse patenter, men afventer stadig tilbagemelding fra EPO. Den 8. november 2016 offentliggjorde EU-Kommissionen et juridisk notat (explanatory statement), som støtter Europs-Parlamentets kritik af EPO's manglende forståelse for intentionerne i den Europæiske patentlovgivning. Den 28. november vil medlemsstaterne drøfte problemet på et møde i Konkurrence Rådet (Competition Council) i Bruxelles.

”Så længe problemet ikke er løst via de politiske processer, så opfordrer vi Carlsberg til at vise samfundssind og trække deres patenter tilbage. Det er et spørgsmål om principper bag planteforædling og fødevaresikkerheden i EU. Carlsberg hævder, at de vil bruge deres patent på byg til at spare energi og bidrage til at bremse klimaforandringerne. Men hvis det virkelig var Carlsbergs intention, så skulle de ikke prøve at skabe monopol på deres planter. Hvis vi ønsker at redde verden fra klimaforandringerne, kræver det, at vi deler ressourcer og viden”, udtaler Iga Niznik fra Arche Noah, Østrig.

Læs brevet til Carlsberg nederst på siden

Kontakt

Erling Frederiksen

NOAH Friends of the Earth Danmark

28212989

erling.frederiksen@gmail.com

 

BAGGRUND

To af de tre patenter, der er givet af det Europæiske Patent Kontor, EPO, (EP2384110 og EP2373154), er givet på baggrund af såkaldt tilfældige mutationer (random mutations) i genomet for byg. Kornet fra disse planter skulle have nogle ønskede egenskaber i forhold til bryg-processen og øllets holdbarhed.

Det tredje patent (EP2575433) er blot krydsninger/forædlinger af de ovenfor nævnte bygplanter.

Men alle tre patenter omfatter hele planten, høsten, bryg-processen, malten, urten og alle de drikkevarer der kan komme ud af dette. Men Europæisk Patentlovgivning forbyder både patenter på planter og konventionel planteforædling.

Læs NOAHs korrespondence med Carlsberg herunder.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!