biler

En bøn til Folketingets partier Vi har store veje nok

Skån befolkningen for nye vejanlæg for omkring 100 mia. kr. som vil ødelægge/forringe naturværdier, landbrugsarealer, bysamfund, forstærke butiksdøden og tvangsforflytte mange borgere. Tusinder af borgere lever nu i frygt for at en motorvej i deres nærområde vil gøre deres huse usælgelige eller miste stor værdi. Dertil kommer, at de vil betyde voldsomme støj- og andre miljøbelastninger, stimulere  centraliseringen og undergrave alle målsætninger om reduktion af energiforbruget og CO2-udledningerne. 

13. marts 2019 · Kl. 14:15 Pressemeddelelse

At sige stop for flere store veje er ikke kun noget, som miljøfolk kan finde på at foreslå.

Navnkundige, nu afdøde, vejdirektør Per Milner, der om nogen har forsynet Danmark med asfalteret infrastruktur, sagde således i et interview af Birgitte Marfelt i Ingeniøren den 6. oktober 2006: ”I dag har samfundet veje nok. Der er grænser for hvor mange veje dette lille land kan anlægge. Nu er der brug for at bygge en ordentlig planlægning op omkring biler og baner. Det er tungt at bruge jernbanen og de store veje. Systemet bør fremstå fleksibelt og kundevenligt. Det skal være let køre hen til stationen, parkere bilen og tage toget ind til byen.”

Per Milner fik næsten altid sin vilje og sine veje overfor en lang række ministre og regeringer. Derfor er det snart sjældent, at man i Danmark ikke kan høre trafikstøj. 

Danmark vil gerne være i front på miljø- og klimaområdet. Derfor ville det være oplagt at komme med en plan for at få styr på den vildtvoksende vejtrafik. Alligevel er der kun forskellige diffuse udmeldinger om så og så mange elbiler og stop for salg af fossilbiler efter en årrække. Alt imens der sker en kraftig stigning i salget af fossile biler, bilkørslen, CO2-udslippet og miljøbelastningerne.

NOAH-TRAFIK har her et forslag, som kan lægge en dæmper på fremtidige belastninger og som tilmed sparer store ressourcer, som kan bruges til miljøvenlige tiltag, velfærd m.m.
 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!