Affald Vi har alt for stor forbrændingskapacitet

Artikel i Ingeniøren d. 19. oktober, 2001

19. oktober 2001 · Kl. 15:23 Nyhed

Vi skal passe på, at vi ikke kommer for godt i gang med at genbruge vores affald, for så vil kommunerne stå med fletningerne i postkassen. Kommunerne har nemlig investeret grundigt i affaldsforbrændingsanlæg de seneste år og hvis affaldsmængderne falder, risikerer forbrændingsanlæggene at stå med tomme ovne.

Dette er hvad den vakse læser kan konkludere ud fra rapporten ” affaldsforbrænding i 2004 og 2008 mængder og kapaciteter”. Rambøll har for Miljøstyrelsen regnet på hvordan forholdet mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet på de danske affaldsforbrændingsanlæg vil være i henholdsvis 2004 og 2008. I anledning af offentliggørelsen (5-10-2001) udtaler Steen Gade, direktør i Miljøstyrelsen: "Den nye fremskrivning viser at vi i modsætning til mange af landene omkring os – der deponerer meget affald - har sikret tilstrækkelig forbrændings-kapacitet, til at brænde det affald som vi ikke kan bortskaffe på anden vis. Rapportens resultater viser at den danske affaldsmodel hvor kapaciteten fastsættes på baggrund af affaldsplanlægningen virker.
Det kan man kun give ham ret i, og måske virker den danske affaldsmodel faktisk lige lidt for godt. Hvis fremskrivningerne holder stik, står vi i løbet af få år med store, rungende tomme ovne. I 2004 vil der således være plads til ca. 500.000 tons affald mere end prognoserne forudser som nødvendigt.

Forbrændingsanlæg er dyre i drift og kommunerne har milliardinvesteringer bundet i skidtet. Samtidig er det kommunerne, der skal gå forrest i affaldsforebyggelse. Det er kommunerne, der skal organisere genbrugsordninger, men hvor er motivationen mon til det, når man de seneste år har lagt masser af kroner i forbrændingsanlæggene? For ikke at tale om, at kombinationen med varme og affaldsforbrænding betyder at anlæggene – affald eller ej – skal køre.

Hvad kommer det mon til at betyde?. Vil kommunerne lancere strategier, der får os til at lave mere affald? …..Nok næppe. Men kun en optimist vil forvente, at kommunerne med udsigt til at tabe penge i forbrændingsselskaberne vil sætte alle sejl ind på øget genbrug og affaldsminimering.

En rimelig konsekvens af rapporten vil være at alle yderligere planer om udbygning af forbrændingsanlæg bliver sat på holdt! Det holder ingen vegne, at Miljøstyrelsen i det ene øjeblik taler om affaldsforbyggelse, genbrug og afkobling mellem ressourceforbrug og økonomisk vækst og i det næste øjeblik billiger øget afbrænding af potentielt genbrugelige ressourcer.

Hvis vi mener det alvorligt med bæredygtig udvikling kan vi ikke bare blive ved med at lade gode materialer op i røg. Der skal arbejdes med måder at hive brugbare materialer ud af affaldsstrømmene og måder at hindre dem i at blive til affald i første omgang – og vi skal passe gevaldigt på, at overkapacitet på de danske forbrændingsanlæg ikke kommer til at forhindre det!

Pernille Hagedorn-Rasmussen
NOAH's bæredygtighedsgruppe

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!