trafik

KV17 Valgmøde om trafikpolitik

Kan centrum-venstrepartierne på Københavns Rådhus blive enige om, hvordan København kan iværksætte en mere bæredygtig trafikpolitik? En regnefejl har tilmed demonstreret, at København ikke er på rette vej til at opfylde sit klimamål på trafikområdet.

23. oktober 2017 · Kl. 13:18 Nyhed

Kom til valgmøde!

  • Tid: 8. nov. 2017 - Kl. 16.30-18.30
  • Sted: Bethesda, Billedsal, Rømersgade 17, København K

Politikerne fra S, EL, SF, RV og Alternativet vil blive udfordret af Rådet for Bæredygtig Trafik og fremmødte borgere til at give deres bud på, hvilke tiltag der er nødvendige for at fremme en bæredygtig trafikpolitik. Mødet var ca. 2 timer.

Mød frem, lyt og stil spørgsmål til de opstillede politikere til kommunevalget den 21. november

  • Lars Weiss, Socialdemokratiet
  • Ulrik Kohl, Enhedslisten
  • Rasmus Steenberger, Socialistisk Folkeparti
  • Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre
  • Fanny Broholm, Alternativet

Program:

Kan vi blive enige om en mere bæredygtig trafikpolitik, dvs. en trafikpolitik som 1.fremmer den kollektive trafik (enstrenget struktur, større kapacitet, højere frekvens, pålidelighed, punktlighed og bekvemmelighed, rimelige priser, fossilfri og ikke-forurenende), 2. fremmer cyklisme og gang, 3. samtidig med at behovet for biltrafik og parkering reduceres markant  

Temarunder

Indledende runde

Hvordan nås klimamålsætningen på transportområdet?

Herunder: Hvordan fremmer vi den kollektive trafik på den korte bane?

2. runde

Hvilke investeringer i kollektiv trafik på den længere bane – Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2): mere metro, letbanelinjer, BRT-linjer?

3. runde

Hvordan reduceres behovet for biltrafik og bilparkering, herunder styring af den voksende e-handel og holdning til behovet for en Havnetunnel? 

Hvilke politiske tiltag skal til for at fremme cyklismen og gang som dominerende transportformer?

4. runde

PETs forslag til terrorsikring og trafikpolitik i de indre bydele – hvordan skal vi forholde os til udfordringerne?

Opfordring til politikerne i forhold til FT: København som udgangspunkt for international transport –  udbygning af internationale togforbindelser i stedet for lufthavnsudvidelse?

Afsluttende runde

Hvad kan vi blive enige om?

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!