Vedvarende energi Store mangler i dansk VE-plan

5. maj 2010 · Kl. 12:39 Nyhed

Der er store mangler i den danske handlingsplan for, hvordan EU’s vedvarende energi-direktiv skal opfyldes.

De eneste lyspunkter er faktisk, at opdeling af andelene af vedvarende energi (VE) i forhold til sektorer og VE-teknologi skønnes og ikke er bindende, samt at VE-mix og virkemidler kan justeres successivt frem mod 2020, blot “stien” (som minimum) følges.

Der er i høj grad brug for at ændre strategien, som på nuværende tidspunkt fokuserer ensidigt på økonomiske forudsætninger, der baserer sig på genoptaget og fortsat vækst, kombineret med energibesparelser opnået ved energieffektivitet samt en ret uambitiøs udbygning af vedvarende energi fra vind, sol og omgivelsesvarme.

NOAH Landbrug og fødevarer har gennemgået handlingsplanen, og vores kritik kan sammenfattes i disse tre punkter:

Handlingsplanen introducer ikke politiske tiltag, der for alvor kan bringe energiforbruget ned – i transportsektoren tilskyndes endda til vækst i energiforbruget

Der tilskyndes via handlingsplanen og økonomiske støtteordninger til øget anvendelse af biomasse (til biogas samt fast og flydende brændsel) på trods af, at det ikke nedbringer emissionerne, men derimod risikerer at øge dem. 

Satsningen på biomasse hjælper ikke klimaet – det hjælper kun i regnskabet!

Du kan læse hele kommentaren fra NOAH Landbrug og fødevarer ved at læse her:

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!