Patent på øl
patent

Fri natur Stop Carlsbergs patent på byg

I dag, onsdag d. 15. marts 2017, begynder 29 europæiske organisationer en kampagne for at få politikerne til at kræve en lovgivning, der effektivt kan forhindre patenter på planter og dyr. Kampagnen er rettet mod bryggerierne Carlsberg Group og Heineken, som netop har fået godkendt patenter på bl.a. byg af Det Europæiske Patentkontor.

15. marts 2017 · Kl. 15:44 Pressemeddelelse

For nylig har både EU-kommissionen og EU's medlemslande slået fast, at det ikke er lovligt at få patenter på planter og dyr, der er udviklet ved hjælp af traditionelle forædlingsmetoder.

Men tilsyneladende vil Det Europæiske Patentkontor (EPO) forsætte med at udstede ulovlige patenter på planter og dyr.

De 29 organisationer bag kampagnen beder nu de nationale politikere om at sikre, at hullerne i patent-lovgivningen bliver lukket.

Den patenterede byg skulle gøre brygningen af øl billigere og øllet mere holdbart. De to bryggerier kan dermed opnå dobbelt fortjeneste – både når de sælger byggen som såsæd, og når de sælger øllet. Samtidigt kan de via patenterne forhindre andre planteforædlere i at udvikle nye bygsorter og på den måde løbende udvide deres markedsandel – til skade for både landmænd, planteforædlere, andre bryggerier og i sidst ende forbrugerne.

”Når virksomheder som Carlsberg kan gøre byg og øl til opfindelser, så er der noget fuldstændigt galt med hele patentsystemet. Politikerne må tage affære og få stoppet den slags patenter. Forbrugernes og borgerens interesser skal stå over de store firmaers økonomiske interesser” udtaler Erling Frederiksen, NOAH, Friends of the Earth, Danmark.

Carlsberg Group og Heinekens nyerhvervede patenter gælder ikke kun for byggen, brygge-processen og selve øllet, men også alle bygplanter med de karakteristika, der er beskrevet i patentet. Uafhængigt af, hvorledes andre forædlere eventuelt kunne udvikle bygsorter med tilsvarende egenskaber. Derfor ønsker vi begrænsninger på sådanne patenter: ”I henhold til den gældende lovgivning, og Patentkontorets praksis, så kan planter og dyr, der er udviklet via gen-modificering (GMO) betragtes som ”opfindelser” og dermed patentbare. Alle andre planter eller dyr, der senere findes eller forædles med de samme egenskaber er ejet af patentindehaveren. Også selvom disse er udviklet via konventionel forædling eller fundet i naturen.”  forklarer Christoph Then fra det fælles europæiske initiativ No Patents on Seeds! ”Hvis vi ikke får klare regler, som kan begrænse udbredelsen af patenter, så vil Patentkontoret og de store firmaer fortsætte med at udhule forbuddet mod patenter på planter og dyr.”     

Organisationerne bag kampagnen advarer om, at EPO allerede flere gange har omgået forbuddet mod at udstede patener på liv. EPO tjener penge på og lever således af at udstede så mange patenter som muligt. Derfor skal de nationale politikere ikke længere overlade det til EPO at udføre kreative fortolkninger af forbuddene i patentlovgivningen.

De opfordrer til, at de europæiske regeringer vil bruge deres magt i EPOs Administrative Råd til at sikre juridisk klarhed vedrørende forbuddene i patentlovgivningen. Det Administrative Råd, som repræsenterer de 38 tilsluttede lande, mødes i dag og i morgen (15. & 16. marts) i München. Den danske direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen, Jesper Kongstad, er også formand for EPOs Administrative Råd.

Der forventes dog først en endelig afgørelse på den kommende møde i juni 2017.

De 29 organisationer bag kampagnen er: Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL, Germany), Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Gliedkirchen in der EKD (AGU, Germany) Arche Noah (Austria), Bioland (Germany), Bund für Umwelt und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Bund Naturschutz in Bayern (BN) (Germany), Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW, Germany), Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN, Germany), Die freien Bäcker, FIAN (Germany), Frøsamlerne (Danmark), Gen-ethisches Netzwerk (Germany), Kultursaat e.V. (Germany), IG Nachbau (Germany), NOAH – Friends of the Earth (Denmark), No Patents on Life! (Germany), No Patents on Seeds! (Europe), Plataforma Transgénicos Fora (Portugal), Praktisk Økologi (Denmark), ProSpecieRara (Switzerland), PublicEye (Switzerland), Sambucus (Germany), Save or Seeds (SOS, Germany), SLOW, Slow Food Germany, Slowfood Odsherred (Danmark), Umweltinstitut München (Germany), Verband Katholisches Landvolk e.V. (Germany), Zivilcourage (Germany).

Den europæiske kampagnes hjemmeside: www.no-patents-on-beer.org

Kontakter og yderligere information

Østrig: Katherine Dolan, Arche Noah, Austria, phone: +43 (0) 676 557 4408, katherine.dolan@arche-noah.at

Tyskland: Christoph Then, No Patents on Seeds, phone: +49 (0) 151 54638040, info@no-patents-on-seeds.org

Portugal: Teresa Rodriguez, Plataforma Transgénicos Fora, teliciabel@gmail.com

Schweiz: François Meienberg, PublicEye, phone +41 44 277 70 04, francois.meienberg@publiceye.ch

 

 

 

 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!