demo i colombia
Foto: reprodução

SOS Colombia Solidaritet med de folkelige protester

2. juni 2021 · Kl. 12:32 Nyhed

Nedenstående statement er en oversættelse fra spansk - læs den spanske version fra CENSAT Agua Viva her.

Yderligere læsning:
Artikel i engelske Guardian: www.theguardian.com/global-development/2021/may/10/cali-colombia-protests-violence
Beretning fra Colombia Solidaritet som pt er i Cali, Columbia: konfront.dk/krigen-er-kommet-til-byen-i-colombia/

CENSAT Agua Viva - Friends of the Earth Colombia - udtrykker sin støtte til den nationale strejke og de legitime sociale og folkelige mobiliseringer, der finder sted i hele landet og i andre lande, og kræver, at den systematiske vold, krænkelserne af menneskerettighederne, forsvindingerne og mordene, som det colombianske folk udsættes for, stopper. På samme måde erklærer vi, at det er nødvendigt at forsvare den legitime ret til offentlige demonstrationer, som i de seneste dage har givet udtryk for en udbredt utilfredshed med en politisk og økonomisk model, der koster liv og går på bekostning af værdigheden til det colombianske folk.

Den nuværende krise og de seneste dages mobiliseringer er motiveret af det politiske ønsket om at få godkendt en skattereform, der undergraver den colombianske befolknings levebrød og uden tvivl vil øge uligheden mellem de sociale og økonomiske grupper. Selv om præsident Ivan Duque har meddelt, at reformprojektet er trukket tilbage, er protesterne fortsat motiveret af en lang række af politikker, der prioriterer pengeophobning for nogle få og skaber vold fremfor velfærd, et værdigt liv for befolkningen og forsoning med naturen. Nogle af årsagerne til at opretholde mobiliseringerne er relateret til:

 • Væksten i fattigdom i Colombia, som parallelt har været præget af en voksende rigdom for den politiske og økonomiske elite. Ifølge det nationale statistikkontor (DANE) er 21 millioner mennesker, dvs. 42,5 % af landets befolkning, under den monetære fattigdomsgrænse, og alene 3,5 millioner mennesker kom under denne grænse i 2020. I modsætning hertil viser den aktuelle rapport om det colombianske finanssystem, der er offentliggjort af finanstilsynet, at det mellem januar og september blev registreret et overskud på 24,25 milliarder dollars.
 • Iván Duque-regeringens manglende vilje til at gennemføre de aftaler der er indgået med den tidligere væbnede gruppe FARC-EP, i konteksten af, at omkring 270 underskrivere (tidligere FARC-EP soldater) er blevet dræbt i løbet af de seneste år. Se www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021.
 • Den humanitære krise som følge af den voksende vold i landet med systematisk folkemord på sociale ledere. I 2021 er der ifølge rapporten fra INDEPAZ (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Institut for studier af udvikling og fred) indtil videre blevet begået 32 massakrer, og i løbet af den nuværende regerings første to år er 573 sociale ledere blevet dræbt.
 • En pakke af reformer inden for sundhed, pensioner og uddannelse, som yderligere begrænser adgangen til disse rettigheder for alle colombianere.
 • En udviklingsmodel, der betragter naturen som en vare, som et profitobjekt der udnyttes på bekostning af lokalbefolkninger, og som fremmer akkumulation og ekspropriation af jord og vand. Dette fremgår af den tilbagevendende sprøjtning med glyfosat fra luften, at ekstraktivisme har en høj prioritet for at reaktivere økonomien, at minedriften i moser fortsætter, og at der gives frie hænder til at fremme de første fracking-projekter i landet. Alt dette uden reelle garantier for demokratisk deltagelse.
 • En katastrofal håndtering af pandemien fra regeringens side, som det seneste år har prioriteret at støtte banker og store virksomheder, og samtidig nægtet den mest sårbare del af befolkningen en basisindkomst. Alt imens er militære investeringer, militariseringen af lokalområder og politiets overgreb i alle regioner steget.

Af disse og andre grunde fortsætter det colombianske folk med fredelige mobiliseringer i gaderne, hvilket står i kontrast til regeringens holdning og dens militære svar. Regeringen har opfordret både til hærens indgriben i byerne og politistyrkernes intensivering af volden, hvilket skaber nye risici og krænkelser af liv, frihed, integritet og andre grundlæggende rettigheder. Samtidig forsøger de politiske højreorienterede eliter og massemedierne at miskreditere demonstranterne ved at kalde dem vandaler eller ved at fremhæve vigtigheden af byernes "æstetik" og derved annullere massernes krav.

Denne strategi har sammen med de udtalelser fra den tidligere præsident Álvaro Uribe Vélez, der tilskyndede til vold ved at opfordre soldater og politi til at bruge våben mod demonstranter for at forsvare sig selv, ført til sikkerhedsstyrkernes voldelige håndtering af demonstranterne. Ifølge oplysninger fra Temblores ONG er der under de demonstrationer, der har fundet sted den første uge, mellem kl. 6 om morgenen den 28. april og kl. 8 om morgenen den 4. maj, blevet registreret 1443 tilfælde af politivold, 31 mord begået af politiet, 814 vilkårlige tilbageholdelser, 92 ofre for fysisk vold, herunder 21 personer med skader i øjnene og 10 kvinder, der er ofre for seksuel vold begået af sikkerhedsstyrkerne. Disse tal kan være højere, da man ikke er i stand til at tage sig af og monitorere alle de overgreb, der finder sted samtidig i forskellige regioner i landet.

CENSAT Agua Viva - Friends of the Earth Colombia - som er en organisation, der kæmper for miljømæssig, social, økonomisk og kønsretfærdighed, fordømmer kraftigt den systematiske vold, regeringen udøver mod det colombianske folk, og som tager livet af mænd og kvinder, der kræver deres sociale, økonomiske, politiske og miljømæssige rettigheder.  Vi opfordrer både på nationalt og internationalt plan til at styrke den internationale solidaritet og tilskynder indtrængende:

Til den nationale regering:

 • At der straks sættes en stopper for den alvorlige situation med menneskerettighedskrænkelser i Colombia, som er kendetegnet ved vilkårlige tilbageholdelser, stigmatisering af retten til at protestere og misbrug af offentlig magt.
 • At den væbnede undertrykkelse af fredelige protester og militariseringen af byerne ophører.
 • Garanti for, at medlemmer af statslige institutioner straks ophører med voldelige aktioner mod befolkningerne, deres organisationer og bevægelser.
 • Opfyldelse af den forfatningsmæssige pligt, der er nedfældet i artikel 37 i den forfatning, hvori det hedder, at enhver del af folket kan forsamles og demonstrere offentligt og fredeligt.
 • Skabe rum for demokratisk, aktiv og bindende deltagelse i udformningen af offentlige politikker, der tager hensyn til forskellige stemmer fra hele landet, samfundsorganisationer, sociale bevægelser og borgerne som helhed.

Til Ombudsmanden og statsadvokaten:

 • Behold jeres uafhængighed til at udøve deres tilsynsopgaver i forbindelse med officielt misbrug af magtanvendelse, f.eks. ved at rapportere detaljeret om militærets og politiets overgreb og menneskerettighedskrænkelser.

Til det internationale samfund:

 • Brug din stemme til at fordømme, spred information om menneskerettighedskrænkelser og hold nøje øje med udviklingen af begivenhederne.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!