Permakulturkursus
Permakultur - Fremtidens landbrug

Ny film: Permakultur - Fremtidens landbrug

Det danske landbrug er på afveje. I stedet for at passe på jordens muldlag, som er grundlaget for vores fødevareproduktion, ødelægges det med industrielle, intensive dyrkningmetoder. I stedet for at arbejde for at afhjælpe klimaændringerne, fortsætter landbruget med at udlede drivhusgasser i store mængder.

28. september 2022 · Kl. 08:59 Nyhed

Det danske landbrug er på vej mod at blive en af de største enkeltstående udledere af drivhusgasser. Kræver man, at landbruget gør noget ved problemer, bliver man mødt med udsagn som at det vil betyde en nedlægning af det danske landbrug. I stedet forsøger man at skjule problemets omfang med lappeløsninger som tilsætningstoffer til dyrenes foder.

Men teknologiske og kemiske løsninger vil adrig kunne bringe landbruget på ret kurs. Det, som kræves, er et totalt nysyn på landbrugets måde at producere mad på. En vej, som ikke kan rumme den nuværende, alt for voldsomme husdyrproduktion og udstrakte marker med pesticidkontrollerede monokulturer til foderproduktion. Landbruget skal ikke nedlægges, men husdyrproduktionen og den tilhørende dyrkning af foder skal reduceres kraftigt og erstattes af regenerative landbrugsmetoder, som kan genoprette det muldlag, det industrielle landbrug er godt på vej til at ødelæge. Metoder, som kan genetablere CO2-optaget i landbrugsjorden, så landbruget kan blive en hjælp til at genoprette klimabalancen.

NOAHs nye film handler om permakulturlandbrug, som i et stort omfang bruger såkaldte madskove med produktion af nødder, frugter og bær til at reetablere muldlaget og dermed jordens CO2-optag. Permakulturlandbrug er en af de måske mest effektive, regenerative landbrugsmetoder, når det gælder om at gøre landbruget til en positiv faktor i kampen mod klimakrisen.

Filmen er lavet i samarbejde med Permakultur Danmark repræsenteret ved Mira Illeris og Esben Schultz, som driver permakulturgården ved Svanholm, hvor de regelmæssigt afholder kurser i permakulturdyrkning.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/JvsSRQpFZXk.jpg?itok=qOdPRzVW","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=JvsSRQpFZXk","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt)."]}

Se filmen på NOAHkanalen

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!