Demonstration NOAH’s tale til klimabevægelsens demonstration d. 17 maj 2008

29. maj 2008 · Kl. 15:08 Nyhed

Hej - hvor er det dejligt at jer her i dag.

Jeg hedder Line og kommer fra Miljøbevægelsen NOAH

Sidste år udkom klimapanelets fjerde rapport.

Det var skræmmende læsning. Den understregede noget, vi allerede vidste i forvejen – nemlig:  at jorden er på en helt forkert kurs og med retning direkte mod klippeskær, der vil gøre millioner og atter millioner til skibbrudne.

I NOAH og hele vore europæiske netværk Friends of the Earth Europe siger vi  S. O. S.       

Det er et nødsignal. Og det er en nødsituation, vi er havnet i.  

Vi ønsker at bevare vores blå planet, så også kommende generationer kan have glæde af den.

Vi ønsker, at vores børn og deres børn en gang vil sige: Tak fordi I brugte jeres viden til at bekæmpe klimakatastrofen og lærte os at leve i et globalt samfund, hvor vi passer på den eneste jord, vi har.

Det ville være trist, hvis de tænkte:

Vores forældre og bedsteforældre var nogle fjolser, de kunne have ændret livsstil, de havde alle de teknologiske muligheder, men de formåede ikke at benytte dem til at beskytte vores planet.

Vi har alt for længe set den ene regering efter den anden vedtage bæredygtighedsstrategier, trafikplaner, energiplaner, uden at det har bragt os på en klimavenlig kurs.

Vi har derfor brug for en lov, der konkret foreskriver, hvilke reduktionsmål der skal opfyldes til konkrete tidspunkter.

Vi har brug for jeres hjælp nu, til at få vedtaget en sådan stærk og ambitiøs klimalovgivning, der sikrer bindende reduktioner i udledningen af drivhusgasser år for år.

En lov vil forpligte politikerne på en langt mere kontant måde end de løse hensigtserklæringer, vi har set og hørt alt for mange af, indtil nu.

Når vi stiller krav om reduktioner år for år, er det fordi tiden er knap, vi har ganske enkelt kun få år til at undgå, at klimaændringerne løber løbsk. 

Årtier er spildt med at gøre ingenting og med benægtelser af problemet.

Nu gælder det om, at alle lande og alle virksomheder og alle borgere, også dig og mig, bidrager til en målrettet og målbar indsats nu.

NOAH har beregnet, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser med 6% hvert år.

Det er for at vi skal tage vores andel af de globale reduktioner, som er nødvendige for at jordens temperatur ikke skal stige mere end de 2 grader, som klimaforskerne siger kloden kan tåle.

Og vi skal fortsætte med år for år at reducere med 6 %, indtil vi praktisk talt har ophørt med at udlede drivhusgasser overhovedet.

Det er os i de højtudviklede lande, der skaber problemerne, men det er først og fremmest dem, der i forvejen er dårligst stillede, der kommer til at lide under det.

Cyklonen, der ramte Burma forleden, er et uhyggeligt eksempel på, hvad et mere ekstremt vejr kan bringe.

Danmark er et af de lande, der per indbygger udleder den største mængde drivhusgasser.

Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi sammen med de andre udviklede lande tager vores andel af de globale reduktioner.

Og det er lige netop, hvad vi bør gøre, gå foran og vise vejen.

Som et rigt land og tilmed som vært for klimatopmødet i 2009 kan vi ikke tillade os at vente længere.

Vi har ressourcerne til at sikre en 100 % vedvarende energiforsyning, så nu må vi benytte den viden og de muligheder, vi har.

Danmark skal ikke bare springe over, hvor gærdet er lavest og vi må på ingen måde tro, at

- atomkraft,

- agrobrændstoffer,

- CO2 lagring eller

- handel med CO2 kvoter

kan løse klimaproblemerne for os.

Som enkeltpersoner kan vi stille krav til vores politikere: det er dem der skal gennemføre en lovændring.

Derfor skal de gøres opmærksomme på, at der er et stort ønske i den brede befolkning om en stærk klimaindsats.

Idéen med Klima SOS er netop, at den enkelte borger skriver et postkort til en politiker i sin valgkreds og beder denne politiker støtte en klimalov med et bindende årligt reduktionsmål for udledningen af drivhusgasser på 6 %.

Klima SOS samler postkortene til hver enkelt politiker og sender dem med et følgebrev, hvor vi beder politikeren om at svare på, om han eller hun er parat til at støtte en sådan lov.

Det gør indtryk, og det virkede i Storbritannien.

NOAH´s søsterorganisation Friends of the Earth i England, Wales og Nordirland kørte kampagnen i 2 år med indsamling af tusindvis af postkort, med breve til politikerne og med lokale møder.

Og pludselig var der et flertal i Underhuset, der støttede vedtagelsen af en klimalov, og så måtte regeringen jo fremsætte den.

Så det virker

Jeg vil derfor opfordre jer alle til at deltage i Klima SOS ved at udfylde et postkort til en politiker.

Der er NOAH-folk og andre med Klima SOS skilte rundt om på pladsen. Find en af dem og udfyld et postkort.

TAK for opmærksomheden, ha’ en fortsat god dag.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!