samsø

Biogas NOAHs høringsvar på planforslag til Samsø Biogas

30. oktober 2017 · Kl. 09:45 Høringssvar

NOAH har igennem en årrække haft fokus på landbrugets klimabelastning, herunder dansk landbrugs store animalske produktion og det dertil knyttede store arealforbrug og den konstante og fortsatte udpining af jordens organiske materiale. Vi arbejder for en fundamental omstilling af landbruget og betragter det derfor som uønskeligt, at der investeres samfundskroner i anlæg, der bygger på anvendelse af affaldsprodukter fra en ikkebæredygtig produktion i jordbruget.

Læs mere

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!