Protest mod skifergas

Skifergas NOAH støtter blokaden mod prøveboringen efter skifergas i Vendsyssel

8. april 2015 · Kl. 11:56 Pressemeddelelse

Efterforskning og indvinding af nye fossile ressourcer er en dårlig nyhed for jordens klima. Det ved den danske regering udmærket. Alligevel har det franske firma Total og statens eget selskab Nordsøfonden tilladelse til at bore efter skifergas.
Total er netop begyndt på opstillingen af et boretårn til prøveboring efter skifergas i Nordjylland.

Det har fået lokale beboere og bekymrede borgere fra hele landet på barrikaderne. Siden de første lastbiler ankom til borepladsen 31. marts har der været blokade nær Dybvad, hvor boretårnet sættes op. Med fællessang og sit-down demonstrationer har man blokeret og protesteret mod skifergasprojektet, som også er en trussel mod grundvandet og ødelæggende for natur og landskab.

Nanna Clifforth fra NOAH, der deltager i blokaden, udtaler: ”Vi støtter blokaden, fordi skifergas er en skadelig energikilde. Myndighederne burde lytte til de lokale bekymringer og beskytte grundvandet og klimaet.”

At udvinde skifergas er at handle mod bedre vidende

FN’s klimapanel har advaret kraftigt om, at udvinding og afbrænding af kul, olie og gas i det nuværende tempo vil føre til en katastrofal global opvarmning. Alligevel gav den daværende regering i 2010 lov til efterforskning efter skifergas i Nordjylland og i Nordsjælland.

Palle Bendsen, klimatalsmand for NOAH udtaler: ”Regeringen har et mål om, at Danmark skal være fri af fossile brændsler. Men samtidig er staten via selskabet Nordsøfonden og med hjælp af GEUS og Energistyrelsen på vej til at udvinde nye fossile brændsler i form af skifergas. Det er paradoksalt og meget bekymrende”.

Det er ikke de langsigtede mål, der er vigtigst, men den hurtige omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Hver eneste kWh, der produceres med fossile brændsler i dag, belaster klimaet. Det blev 54 % af den danske elproduktion i 2013.

”Det er tankevækkende, at de to selskaber har valgt at indlede efterforskningen i Vendsyssel, hvor Frederikshavn kommune med et stort flertal har budt det velkommen, fordi man har håbet på en økonomisk gevinst, mens velhavende nordsjællandske kommuner nu står i kø for at sige nej,” fortsætter Palle Bendsen. ”Blokaden i Vendsyssel er en tiltrængt støtte til de mange lokale, der med god grund frygter for deres grundvand og et håb for alle, der bekymrer sig for klimaet.”   

Miljøorganisationer over hele Jorden protesterer mod efterforskning og øget brug af fossile brændsler. Vi kræver investeringer i brug af vedvarende og fornyelige energikilder i stedet.

Kontakt:
Palle Bendsen: 30 13 76 95 
Nanna Clifforth: 51 51 77 24

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!