biler

Biler NOAH opfordrer partierne til ikke at reducere registreringsafgiften yderligere - den burde sættes op!

I anledning af Folketingets forhandlinger om registreringsafgiften har NOAH sendt nedenstående brev til folketingets partier. Det er en gennemgang af de store lettelser der er gennemført til skade for miljø m.m.

11. september 2017 · Kl. 12:17 Nyhed

Til Folketingets partier

Vi vil hermed opfordre partierne til ikke at reducere registreringsafgiften yderligere. Den er i forvejen kun en skygge af sig selv, idet ekstremt dygtigt lobbyarbejde fra bilbrancen har resulteret i gentagne nedsættelser af afgiften således, at det årlige indtægtstab for samfundets fælles kasse nu er på snesevis af milliarder kr. Fra at være et foregangsland med relativ lavere bilbelastning er vi nu på vej mod et samfund med voldsomme trafikskabte belastninger, i form af vejpres, luft- og støjforurening samt kraftig udledning af CO2. Der er i stedet brug for en hel eller delvis genoprettelse af tidligere bilbeskatningsniveau.

Lyt venligst ikke til LA og Anders Samuelsens storladne og konstant gentagne historieforfalskning om, at den af LA i 2016 gennemtrumfede store afgiftslettelse for de mest energiforbrugende biler var den første lettelse af registreringsafgiften ”i hundrede år”.

Her nogle af de vigtigste afgiftslettelser:

EKSEMPEL  A: ”2007-loven”.  L 217. Lov om ændring af registreringsloven og vægtafgiftsloven. Her slås et stort hul i statskassen.

Fra 2000 til 2007 havde vi i Danmark den såkaldte ”LUPO-Lov”, der gav afgiftslettelser for biler der kørte mere end 28,5 km/liter. VW- LUPO 3 L kørte 33 km/l. Det må siges at være en pæn brændstoføkonomi. Det var derfor et rimeligt tiltag.

I 2007 blev ”LUPO- loven” i huj og hast erstattet med med en lov, der gav afgiftslettelser for biler, der blot kører mere end 16 km/l (diesel 18 km/l). For hver kilometer, som bilen på papiret kører længere end de nævnte, blev der givet fradrag i selve registreringsafgiften på 4.000 kr. Biler der kørte mindre på literen end de nævnte antal kilometer fik kun en ekstraafgift på 1000 kr. pr. km. de kørte mindre på literen

Denne afgiftslettelse betød et årligt afgiftstab på ca. 10 mia. kr.  Kilde side 18 i denne rapport fra Concito.

"Man skal dog være opmærksom på, at afgiftsomlægningen i 2007 kostede næsten 10 mia. kr. mere om året end forventet. Selv avancerede regnemodeller har altså meget vanskeligt ved at vurdere forbrugernes adfærdsændringer, hvilket indikerer nødvendigheden af, at lade løbende justering i forhold til det ønskede provenu være en del af omlægningen".

køretøjer oversigt

Et salg på 162.481 personbiler i 2007 udløste som nævnt en afgiftstab på ca. 10 mia. kr. Siden da  får de fleste biler nedsat afgiften efter disse regler, som ikke justeres efter udviklingen i energiforbruget pr. kilometer.

Samtidig er bilsalget steget med ca.  36 % - fra 162.481 i 2007 til 222.472 i 2016. Et meget forsigtigt bud vil derfor være, at afgiftstabet i 2016 – alt andet lige – mindst udgjorde omkring 13,6 mia kr. i 2016. Dette afgiftstab vedrører alene afgiftslettelsen relateret til brændstofforbrug ifølge de test, som er stærkt kritiseret for slet ikke at afspejle energiforbruget i den virkelige (kørsels)verden. Dertil kommer decideret snyd som bl.a. VW er grebet i.

EKSEMPEL  B: Forhøjelse af ”knækpunktet” giver store afgiftslettelser ved alle bilkøb. Pr. bil ca. 65.137 kr.

”Progressionsgrænsen”/"Knækpunktet" der er den grænse, der er mellem en afgiftsprocent på 105 % 180 % (nu nedsat til 150%) var i 1990 på 19.700 kr. og i dag på 106.600 kr. En ændring på 86.850 kr. 

Denne ændring i noget, der ser uskyldigt og teknisk ud indebærer en afgiftslettelse på 65.137 kr. pr. bil.  (Her beregnet da afgiftssatsen var henholdsvis 105 % og 180%).

køretøjer oversigt
Kilde: Danmarks Statistik.

Med udgangspunkt i et personbilsalg  på 222.472 stk. i 2016 vil der (alt andet lige)være  tale om et samlet afgiftstab på  ca. 14,4 mia. kr. i 2016. Naturligvis ville bilsalget være mindre på grund af den højere pris, men det kan give en fornemmelse af at der er tale om meget store afgiftslettelser.

”Knækpunktet” reguleres tilmed hvert år med tilpasningsprocenten tillagt 2 procentpoint.

Registreringsafgiften udhules derfor år efter år. Bilerne bliver billigere, når andre varer stiger i pris.

EKSEMPEL C: Afgiftsfritagelse for diverse udstyr, der er standardudstyr i alle biler

Det er også lykkedes branchen af få fratrukket  store beløb før afgiften beregnes for diverse udstyr, som ellers er standard. Der gives således fradrag i afgiftspligtig pris  for udstyr såsom 6 airbags, ABS, ESP, maks NCAP-stjerner - med i alt kr. 13.370 kr. pr. bil. Afgiftslettelsens størrelse afhænger af om den afgiftspligtige værdi er over eller under ”skalaknækket”. Afgiftslettelsen pr. bil  var derfor mellem 14.038 kr.(105%) og 24.066 kr.(180% - før sænkelsen til 150%).

Selvom nævnte udstyr er standardudstyr fastholdes afgiftsreduktionen år efter år. Disse fradragsordninger kostede ifølge Skatteministeriet i 2014 staten 7,9 mia. kr.

Kilde: Skatteministeriet og Ingeniøren - "Bilkøberne fik 8 milliarder kr. i fradrag for almindeligt udstyr".

Fra 2014 til 2016 er  personbilsalget steget med ca. 18 % fra 188.409 til 222.472 i 2016.

Eftersom alle biler får denne lettelse må det formodes, at afgiftstabet vil være steget til 9,3 mia kr. i 2016.

Yderligere oplysninger

Undertegnede var med  Trængselskommissionen og udarbejdede i den forbindelse en  redegørelse for de nedsættelser, der er sket af registreringsafgiften siden 1990. De seneste 2 nedsættelser er derfor ikke med.

Redegørelsen ligger her på trafikbogen.dk.

I forbindelse med finansloven for 2016 blev registreringsafgiften for beløb over ”knækpunktet”  sat ned fra 180 pct. til 150 pct. I 2017 hævedes ”knækpunktet” til  106.600 kr.

Den kraftige nedsættelse af beskatningen over ”skalaknækket” fra 180 % til 150 % betød naturligvis en større og større afgiftslettelse jo større og dyrere bilen var. Den seneste afgiftslettelse betød at skalaknækket blev forhøjet til dagens niveau på 106.600 kr.

De store biler har fået nedsat afgiften voldsomt både på grund af hævelse af ”knækpunktet”, fradrag for diverse standard samt ikke mindst sænkelse af afgiften over ”knækpunktet” fra 180 % til 150%

For de mindre brændstoføkonomiske biler er registreringsafgiften nu under en fjerdedel af hvad den ville have været uden afgiftsnedsættelserne siden 1990. For mange små biler betales nu kun den lovbestemte minimumsafgift på kr. 20.000

Her et eksempel fra redegørelsen til Trængelskommissionen:

  Beskatning efter reglerne pr. 28. marts 2012 Beskatning efter reglerne pr. 15. februar 1990
Peugeot 107. Importpris inklusiv moms:  59.696 kr. 59.696 kr.
Fradrag i afgiftspligtig pris  for diverse nutidigt standardudstyr 12.370 kr.  
Afgiftspligtig pris 47.326 kr. 59.696 kr.
Registreringsafgift  49.693 kr. 92.639 kr.
Fradrag i registreringsafgift fordi bilen angives at køre 23,3 km pr. liter benzin. 4.000 kr. i afgiftslettelse pr. km for kørsel længere end 16 km./l.  29.400 kr.  
Registreringsafgift   20.293 kr. 92.639 kr.
Bilpris hos forhandler 79.900 kr. 152.335 kr.

Partiformand Anders Samuelsen LA begår, som nævnt i indledningen, grov historieforfalskning når han gentagne gange de seneste 2 år har postuleret, at ”hans” sænkelse af registreringsafgiften var den første i 100 år. I sin landsmødetale den 23. april 2017 gentog han sine urigtige påstande:

”Ved landsmødet for 5 år siden foreslog vi, at man skulle gøre noget ved registreringsafgiften.

Hvordan er det gået med registreringsafgiften i danmarkshistorien, kun gået en vej - op og op.

Vi har nu i 2 finanslove i træk fået nedsat registreringsafgiften for første gang i danmarkshistorien”

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!