GMO

GMO NOAH opfordrer EU-Parlamentet til at give medlemsstater reel mulighed for at forbyde genmodificerede afgrøder

10. november 2014 · Kl. 11:38 Nyhed

D. 11. november skal Miljøudvalget i EU-Parlamentet tage stilling til de nye regler, som skal give regeringer mulighed for at begrænse eller forbyde genmodificerede (GM) afgrøder inden for landets grænser.

Afstemningen vil afgøre Parlamentets position inden forhandlingerne med EU-rådet og EU-kommissionen. Målet er, at have en endelig aftale på plads i midten af januar 2015. NOAH har advaret om at de nye regler kan give hidtil uset magt til biotek-virksomheder. NOAH opfordrer derfor medlemmer af Parlamentet til at lukke smuthullerne i loven og sikre, at medlemsstater har en reel mulighed for at forbyde GM-afgrøder.

Nanna L. Clifforth fra NOAH udtaler: “Regeringer har brug for solide juridiske rettigheder til at forbyde dyrkning af GM-afgrøder i deres lande uden indblanding fra store virksomheder. Parlamentarikerne har nu en mulighed for at forbedre EU-lovgivningen og give medlemsstater reelle værktøjer til at beskytte miljøet og fremme bæredygtigt landbrug”.

Hvorfor har regeringer brug for at kunne forbyde GM-afgrøder?

Dyrkningen af GM-afgrøder er kontroversiel, og otte EU-lande har allerede forbudt dyrkningen. Den eneste tilladte afgrøde, Monsanto´s GM-majs, er begrænset til områder i Spanien og fire andre lande.

Men de eksisterende nationale forbud er blevet udfordret af EU-Kommissionen og biotek-industrien, hvilket har fået nationale miljøministre til at støtte et forslag om at styrke de juridiske rettigheder til at forbyde GM-afgrøder.

Desuden har en afgørelse ved EU-domstolen, stærkt reduceret de eksisterende lovmæssige værktøjer regeringer har, pga. en ændring af den lovgivning, der bruges til at godkende GM-afgrøder (sagerne C-58/10 til C-68/10). [1]

Historien indtil videre

Kommissionen igangsatte det nye direktiv for at overvinde blokeringerne af godkendelse af nye GM-afgrøder ved at tilbyde GMO-kritiske regeringer nye værktøjer til at forbyde dyrkningen på nationalt niveau (2010/0208 (COD)). Siden forslaget blev fremsat af Kommissionen, har NOAH argumenteret for, at det blev styrket juridisk.

EU-Parlamentet blev enige om en oprindelig position i 2011, som støttede stærkere juridiske rettigheder til at forbyde GM-afgrøder i forslaget, baseret på supplerende videnskabelige og miljømæssige grunde så vel som socioøkonomiske hensyn.

Miljøministrene kom alligevel frem til en anden konklusion i deres første position end Parlamentet tidligere i år, og hermed støtter de svagere juridiske grunde til at forbyde GM-afgrøder, samt de støtter en ekstrem partiskhed over for virksomheder, som tjener penge på GM-teknologi.

Overordnede uenigheder

De overordnede smuthuller og uenigheder i det nuværende forslag er:

-   Den juridiske base – Der eksisterer uenighed om, hvorvidt direktivet skal baseres på miljømæssige eller det indre markeds regler i Lissabon traktaten. Parlamentet insisterer på miljømæssige love.

-   Biotek-virksomheders rolle – Rådet vil give biotek-virksomheder det første ord i beslutningsprocessen. NOAH anmoder Parlamentet om at beslutte, at suveræne stater – som risikoforvaltere – skal have mulighed for at begrænse dyrkningen af GMO inden for landets grænser, uden at være forpligtet til først at bede de virksomheder, som tjener penge på dyrkningen af GM-afgrøder, om tilladelse.

-  Der er uenighed om, hvorvidt lande skal kunne forbyde GM-afgrøder pga. negative miljømæssige effekter på regionalt niveau, hvilket ikke er dækket af de nuværende risikovurderinger. Parlamentets rapportør foreslår, at baseret på EU’s risikovurderinger skal regeringer være i stand til at bruge potentielt negative miljømæssige effekter som grundlag for et forbud.

- Flere lande har endnu ikke regler, som beskytter landmænd og fødevarevirksomheder fra GM-forurening. Parlamentet foreslår, at gøre dette obligatorisk, særligt i grænseområder.

Kontakt:

Nanna L. Clifforth, NOAH: nanna@noah.dk, 5151 7724

Mute Schimpf, Friends of the Earth Europe, mute.schimpf@foeeurope.org, +32 475 703 475

[1]   http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110086en.pdf

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!