gene drives
gene drives

Europa-Parlamentet opfordrer til moratorium for brug af gendrivere NOAH beder de danske myndigheder hurtigst muligt at følge op på opfordringen fra EU-parlamentet

28. januar 2020 · Kl. 20:52 Nyhed

Gendrivere fremstilles ved at ændre en arts arvemateriale med genredigering. Dette kan gøres ved hjælp af CRISPR-teknikkerne, som er GMO-reguleret i Danmark og i EU. Gendrivere er designede til at sprede en ønsket egenskab i en vild population hurtigst muligt. Det kan ske ved at den naturlige arvemasse tilsidesættes.

Forskere ønsker at bruge teknologien til at udrydde malariamyg, og skadedyr som rotter og insekter i landbruget. Indtil videre er teknologien kun testet i laboratorier, og der er stor usikkerhed om, hvordan gendrivere vil opføre sig hvis det frigives i naturen, herunder hvad konsekvenserne vil være i de berørte økosystemer.

Selvom teknologien potentielt kan hjælpe med at løse store udfordringer, mener vi, at viden om de potentielle negative virkninger på økosystemer og de socioøkonomiske forhold er meget begrænset.

Teknologien udfordrer i øjeblikket de etablerede metoder til vurdering af risici og kan udgøre en ny og stor trussel mod biodiversiteten. Teknologien rejser samtidig en række juridiske problemer. Netop fordi gendrivere er designet til at udrydde eller påvirke hele populationer i det vilde liv, er det uden evnen til at begrænse konsekvenserne inden for nationale grænser. Konventionen om biologisk mangfoldighed fastslår, at ingen aktiviteter må forårsage skade på andre nationers landområder.

Europaparlamentet opfordrer derfor nu til, at der skabes et moratorium for brug af gendrivere indtil videre. Afgørelsen kommer før CBD-mødet (Konventionen om biologisk mangfoldighed), der bliver afholdt i Kunming, Kina, efteråret 2020.

Se her hvad det handler om, og hvorfor det er vigtigt, at der kommer et moratorium i dag:

https://www.youtube.com/watch?v=PLt6ILhQZ7E&fbclid=IwAR0bAe3nkZnLDtNen3jkDmnw5B3JXlCGwdpxqlLI2wTnA2zZ9oHoGqXgwYs

Du kan læse den fulde erklæring fra Europa-Parlamentet her, der omtaler moratorium, i afsnit 13.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html?fbclid=IwAR0-HnFAcUhDsZjDfwePmWyTc8ptV_y_fXjcltQDFeiqM-0TSplGQoGhRiI

 

Baggrund: https://genedrives.ch/report/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!