CETA-aktion
Foto: Aage Christensen

NOAH årsberetning 2017

28. september 2018 · Kl. 10:59 Årsberetning

Så er NOAHs årsberetning for 2017 på gaden! Læs blandt meget andet om vores arbejde med madsuverænitet, uddannelse for bæredygtig udvikling og alternativ handelspolitik.

Her er forordet til årsberetningen:

2017, 2016 og 2015 har været de varmeste år nogensinde målt. De øvrige syv varmeste år lå alle efter 1998. På trods af den stigende alvor er de løsninger, vi oftest bliver præsenteret for, baseret på samme økonomiske model, som har været med til at skabe denne ikkebæredygtige udvikling. Om det er handel med CO2-kvoter, lagring af CO2 fra afbrænding af biomasse eller ideen om, at vi skal have flere biler på vejene, bare det er elbiler. 

Disse falske løsninger illustrerer tydeligt, at klimaforandringerne ikke er et teknisk problem, men et politisk problem med sociale konsekvenser. Det dominerende økonomiske og politiske system sætter det frie marked over mennesker, miljø og kollektive ambitioner og behov.

Hvis vi vil klimaforandringerne til livs, er der derfor brug for alternativer til det eksisterende system. I NOAH arbejder vi for at skabe plads til de grundlæggende politiske forandringer, der kan gøre op med den globale ulighed og gøre plads til vores visioner om modvækst, madsuverænitet og klimaretfærdighed.

For en miljøorganisation er det helt essentielt at arbejde med det økonomiske system. Overforbruget i det Globale Nord er den grundlæggende årsag til klimaforandringer. Det skaber ikke bare en ikkebæredygtig udvikling, men også en uretfærdig udvikling. NOAH arbejder derfor ikke kun for miljøet, men for miljøretfærdighed.

Der er i dag flere klimaflygtninge end mennesker, der flygter fra krig. Mangel på ressourcer og mangel på adgang til ressourcer er medvirkende faktorer til flere krige. De mennesker, som prøver at beskytte ressourcerne og lokale befolkningers adgang hertil, bliver enten dræbt eller sendt på flugt. Der bliver beviseligt dræbt fire miljøaktivister om ugen.

International solidaritet og globalt udsyn er en kerne i NOAHs arbejde, og vi arbejder kontinuerligt på at mindske overdrevne rettigheder til virksomheder og investorer og skabe rettigheder for mennesker og miljø. Vi kæmper for vores demokratiske frihedsrettigheder, som vi i højere og højere grad ser angrebet verden over.

NOAH er også derfor en del af verdens største netværk af græsrodsmiljøorganisationer, Friends of the Earth International. Vi arbejder sammen med andre græsrødder verden over for en retfærdig og bæredygtig fremtid. Vores styrke som græsrodsbevægelse ligger i viljen og lidenskaben hos alle de mennesker, der er motiverede for at bære os igennem de udfordringer, vi står overfor.

Det er tydeligt, at verdens regeringer ikke har tænkt sig at tage de nødvendige tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser. Donald Trump meddelte i juni 2017 at USA ville forlade Paris-klimaaftalen, og generelt har tomme ord været mere almindelige end handlinger, når vi ser på politikernes vilje til at agere. Det gælder også de danske. Vi er nødt til selv at skabe de forandringer, der skal til.

For NOAH er det helt essentielt, at alle skal have mulighed for at være med i bevægelsen for en anden fremtid. For det er mennesker, der nedefra skaber løsningerne, og vi har enorm styrke, hvis vi sammen organiserer vores fælles vilje til en anden politisk og økonomisk virkelighed.

På den måde er græsrodsaktivisme helt afhængig af personer, der er villige til at drive den forandring frem, der er påkrævet – og dem har vi nu heldigvis flere af i NOAH, end vi har haft længe. I 2018 håber vi også at være med til at kæmpe for miljøretfærdighed sammen med dig!

På vegne af NOAHs aktivister

NOAH årsberetning 2017 (5.99 MB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!