Demonstration i Colombia
“Ja til livet, nei til minedrift” lyder banneret fra en af vejblokaderne i Magdalena Medio. Foto: Resistencia Antiminera Yariguies

Colombia Massive protester mod ny kulmine

I over 20 dage har lokalsamfund og organisationer demonstreret mod en ny kulmine i Magdalena Medio-regionen i Colombia. Protesterne er blevet mødt af trusler, intimidering og overvågning. Netop i dette hjørne af det latinamerikanske land bor den mangeårige aktivist i Miljøbevægelsen NOAH, Ingvild Haukeland

10. februar 2023 · Kl. 10:06 Nyhed

“Der har været store protester og folkelige mobiliseringer mod kulmine-projektet de seneste uger, og demonstranterne blokerede alle hovedveje i området i flere dage. Kulmine-projektet er blevet godkendt uden at lokalsamfundenes ret til frit og informeret samtykke er blevet respekteret. Dette til trods for at Colombias nye regering har lovet at gennemføre en transition væk fra en økonomi baseret på kul, olie og gas, en “transición energetica justa”. Forklarer Ingvild, som selv arbejder for en menneskerettighedsorganisation, der samarbejder med lokalsamfund og bondeorganisationer i denne del af landet.  

“Demonstranterne modsætter sig det nye projekt, der vil skabe store ødelæggelser de næste 30 år, mens profitten vil gå til den multinationale virksomhed Colcco S.A. Kulminen skal ligge i et område med stor biodiversitet og floder og mange småbønder lever af at dyrke jorden her. Lokalbefolkningen frygter at den vil forurene drikkevandet og jorden, og at de bliver tvunget til at flytte. Protesterne har fået støtte af mange forskellige dele af befolkningen, og menneskerettighedsorganisationer, småbønder, lastbilchauffører og studerende demonstrerer sammen mod kulminen”  Fortsætter Ingvild, og afslutter med et “Jeg er glad for at Friends of the Earth på internationalt plan er gået ind i sagen, og at vi som NOAH kan være med til styrke protesten”.

Miljøgodkendelse bør trækkes tilbage 

Siden den 9. januar 2023 har indbyggerne i kommunerne Barrancabermeja, San Vicente og Carmen de Chucurí i Magdalena Medio-regionen krævet, at en miljøgodkendelse, som det franske mineselskab Colcco S.A. har fået tildelt til en åben kulmine, bliver tilbagekaldt. Den 25. januar meddelte ministeriet for miljø og bæredygtig udvikling offentligt, at det ville indlede processen med henblik på at tilbagekalde den tilladelse, som den nationale myndighed for miljøtilladelser havde givet til at udnytte kul i 30 år. Der er dog endnu ikke blevet truffet nogle konkrete foranstaltninger.

Legitim, fredelig kamp mødes af paramilitære trusler 

Miljøforkæmpere, som har været med til at mobilisere til demonstrationerne, er blevet intimideret og truet i flere uger nu. Folk, der deltager i protesterne, bliver også forfulgt og intimideret. Der cirkulerer flyers og en video, der er underskrevet af de paramilitære grupper Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- eller Clan del Golfo. I materialerne erklærer grupperne, at de, der protesterer mod mineprojektet, er militære mål, og i deres lister fremgår også navne på mange folk, der ikke engang har deltaget i demonstrationerne. 

NOAH og Friends of the Earth International støtter disse organisationers legitime fredelige kamp, som en måde at konfrontere den planetariske klimakrise på.

Forfølgelse, trusler og drab på miljøforkæmpere og sociale ledere er desværre ikke en nyhed i Colombia. Ifølge organisationen INDEPAZ blev 189 sociale ledere dræbt for deres arbejde med at forsvare menneskerettigheder og miljøet i 2022. 

Ingvild i orkanens øje

Ingvild fortæller om det sted hun nu er bosat at “Magdalena Medio er en region med mange naturressourcer. Hvor der er økonomiske interesser, er der også konflikter mellem dem der arbejder for at beskytte miljøet og territorierne, og dem der vil profitere på at udvinde naturressourcer. Sociale ledere som arbejder mod palmeolieindustrien eller minedrift bliver systematisk forfulgt, truet og dræbt af forskellige væbnede grupper, der tjener på udvindingsindustrien.” og hun fortsætter “Aktivister og sociale ledere fortæller at de er meget bekymrede, fordi til trods for at regeringen har indgået våbenhvile med alle de største væbnede grupper i landet, fortsætter grupperne med at udøve vold mod civilbefolkningen,  og uddeler for eksempel trusler til fredelige demonstranter”. 

I juni sidste år blev Colombias første venstreorienterede regering valgt ind, med Gustavo Petro som præsident. Ingvild beretter at “Mange af dem jeg snakker med i de sociale bevægelser her, håber at den nye regering vil sætte en stopper for store udvindingsprojekter, og i stedet støtte op om de idéer og projekter som lokalsamfund har besluttet demokratisk og som kommer lokalbefolkningen til gode ”. 

International solidaritet 

Miljøbevægelsen NOAH og Friends of the Earth International fordømmer brugen af trusler og vold til at beskytte udvindingsprojekter og til intimideret folk, der forsvarer deres territorier og udøver miljødemokrati. NOAH har sammen med vores internationale netværk henvendt os til de colombianske myndigheder, herunder ombudsmanden, med krav om at de yder beskyttelse for miljøforkæmpernes liv og finder og retsforfølger de ansvarlige for de handlinger, der har til formål at skabe frygt i befolkningen

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!