Maersk fik fem milliarder i skattelettelse
Maersk fik fem milliarder i skattelettelse

Corporate Capture Maersk fik fem milliarder i skattelettelse

I 2017 blev aftalen om olie- og gasudvinding fra Nordsøen fornyet. Under forhandlingerne i Folketinget pressede Maersk på for skattelettelser og fik dem. Året efter blev Maersk Oil solgt til et udenlandsk olieselskab. Eksemplet illustrerer, hvordan magtfulde private firmaer kan påvirke den danske stat til egen fordel, selvom det ikke er i statens interesse

2. juli 2019 · Kl. 18:44 Nyhed

Maersk Oil har siden 1960’erne – og frem til sidste år – haft eneretsbevilling, også kaldet monopol, på at efterforske og udvinde olie og gas fra Nordsøen. Nu er bevillingen ”solgt” til fossil-giganten Total.

I 2003 blev bevillingen forlænget frem til 2042. I december 2016 meddelte Maersk Oil, at de ville lukke Tyrafeltet for at bygge det om. Tyrafeltet er det største olie- og gasfelt i Nordsøen, og nedlukningen ville koste arbejdspladser og store tab af indtægter til statskassen.

Den officielle grund var, at feltet var i farer for at blive oversvømmet, fordi det var sunket fem meter over en periode på 25 år.[1]

Andre faktorer var dog også i spil. De faldende oliepriser havde gjort det mindre rentabelt at udvinde olie og gas.[2] Samtidig var oliefelterne i Nordsøen ved at være tomme, og det var blevet dyrere og mere besværligt at udvinde olie og gas fra felterne. Derudover har der været en generel ’shaming’ af olie-producerende virksomheder, og der har været større fokus på deres ansvar for den globale opvarmning.[3]

Maersk ønskede skattelettelser og fik dem

Regeringen og Maersk mødtes i starten af 2017 til forhandlinger. På det tidspunkt havde Maersk besluttet at udskyde nedlukningen af Tyrafeltet. Regeringen understregede, at den var villig til at gå “meget langt”[4] for at imødekomme Maersks krav. Den 22. marts landede regeringen og Maersk en ny Nordsøaftale, som sikrede, at Tyrafeltet kunne fungere 25 år endnu ved at give Maersk en skattelettelse på over fem mia. kr. i perioden 2017-2025.[5]

Hvad er corporate capture? Ifølge aftalen skal skattelettelsen betales tilbage inden 2031[6] og følge fastsatte ’triggerpriser’, dvs. at der pålægges en ekstra skat, hvis olieprisen overstiger 75 dollar pr tønde. En strategi der i øvrigt er uforenelig med Parisaftalen, fordi prisberegningerne er baseret på det såkaldte New Policy Scenarie (NPS). Parisaftalen kræver, at landene skal opgradere deres reduktionsforpligtelser hvert femte år, mens NPS bygger på forpligtelser, som landende indgav, før Parisaftalen blev vedtaget. Nordsøaftalen er følgelig baseret på, at Parisaftalen ikke gennemføres.

Allerede i 2012, og igen i 2017, advarede vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd om, at det ikke er i Danmarks økonomiske interesse at give Maersk skattelettelser i Nordsøen, og at staten i stedet burde hæve skatten for at sikre en relevant indtjening.[7]

Maersk sælger skattelettelserne til Total

Maersk Oil offentliggjorde allerede fem måneder efter den nye Nordsøaftales indgåelse, at de ville sælge alle deres aktiver i Nordsøen til fossil-giganten Total.[8] Den store franske virksomhed er en såkaldt supermajor-virksomhed[9] og blandt verdens seks mest magtfulde olieselskaber. Total er så stor en virksomhed, at den har kontrol over hele produktions- og forsyningskæden af olie og gas. Dermed kan den høste stordriftsfordele i Tyrafeltet og overkomme de tekniske vanskeligheder, som Maersk bad om skattelettelser til at løse. I starten af 2018 overtog Total Maersk Oil’s aktiver, og i starten af samme år slog Kammeradvokaten fast, at skattelettelsen ikke kan trækkes tilbage, og at Total kunne overtage den.[10] Dermed har den danske stat – de facto – foræret fem mia. kr. til Maersk og/eller Total som følge af Corporate Capture.

Hvad kan vi gøre?

Skattelettelsen er låst fast ved lov, men staten kan bestemme at lukke ned for al udvinding af olie og gas. Staten ejer 20 procent af aktierne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC er et samarbejde imellem staten og Total. Staten bør nedlægge sin andel i DUC, så den ikke direkte er involveret i udvinding af fossile brændstoffer. Derudover kan staten stoppe med at give udvindingstilladelser til olieproducerende virksomheder.

Læs også casen om corporate capture og Landbrug & Fødevarer.

 


[1]https://www.jv.dk/esbjerg/Maersk-Oil-vil-lukke-Tyra-feltet-i-Nordsoeen/artikel/2454804

             På trods af, at der er investeret en milliard kr. i forstærkning af feltet, over de sidste 15 år.)

[2]https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/hvordan-paavirker-olieprisen-oekonomiske-vaekst-offentlige

[3]https://ing.dk/artikel/dong-energy-bliver-oersted-206152

[4]http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2017-01-03-maersk-og-regeringen-genoptager-forhandlinger-om-tyra-feltet

[5]https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/342190/maersk_og_regeringen_lander_ny_nordsoeaftale_-_sikrer_fuld_genopbygning_af_tyra.html

[6]Hvorefter den bortfalder og ikke skal betales tilbage. Med andre ord: ingen triggerpriser ingen tilbagebetaling

[7]https://politiken.dk/indland/politik/art5856000/Vism%C3%A6nd-Skatten-i-Nords%C3%B8en-skal-op-%E2%80%93-ikke-ned

[8]https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-saelger-maersk-oil-til-franske-total-for-47-milliarder-kroner

[9]https://en.wikipedia.org/wiki/Total_S.A.

[10]https://www.dr.dk/nyheder/politik/fransk-olieselskab-star-til-overtage-skattefordel-i-nordsoen

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!