Stort grimt fly

Klima Luftfarten flyver udenom Parisaftalen

Endnu engang har det vist sig, at internationale forhandlinger ikke løser problemet med luftfartens stigende udledning af klimagasser. Danmark bør derfor handle selv.

7. oktober 2016 · Kl. 18:54 Nyhed

Topmødet i FN’s luftfartsorganisation, ICAO, har leveret en jammerlig aftale på klimaområdet. Luftfarten opfordres til at købe kvote-aflad fra 2021 for den mængde CO2, som bliver udledt ekstra efter 2020 pga. den forventede vækst i flytrafikken. Fra 2027 er aftalen obligatorisk.

Kvotekøb er en falsk løsning, fordi det ikke reducerer udledningen af klimagasse. Det der sker, er, at udledningerne flytter fra en sektor til en anden. I bedste fald en nulsums løsning.

– Aftalen medfører ikke, at udledningen af klimagasser fra luftfarten bliver reduceret. For nogle få basører kan luftfarten købe aflad et helt andet sted. Alt for mange afladsprojekter har vist sig ikke at leve op til, hvad de lover, og fattige bønder bliver alt for ofte fordrevet fra deres jord uden kompensation i skovrejsningsprojekter. Udligning af CO2-kvoter fra tredjeland er forbundet med så store problemer, at det ikke er tilladt i EU’s kvotehandelssystem (ETS) fra 2020, siger Jacob Sørensen fra NOAH.

EU-Kommissionen skal nu lave en redegørelse til Europa-Parlamentet og Rådet om aftalen. Foreløbigt er aftalen, at fly til og fra EU skal ind i ETS allerede fra 1. januar 2017, hvis ICAO ikke lever op til forventningerne. Nu er spørgsmålet, om aftalen bliver accepteret i EU.

Uanset om EU accepterer aftalen, fungerer ETS ikke, og selv med luftfarten i ETS vil væksten i udledningen af klimagasser fra EU’s luftfart fortsætte med næsten uformindsket styrke. Danmark bør derfor tage nationale initiativer til at reducere udledningen af fly, som letter og lander i Danmark.

– Det bør være et bærende princip i reguleringen af luftfart, at togrejser skal være billigere end flyrejser, siger Jacob Sørensen.

I modsætning til hvad mange umiddelbart tror, er luftfarten bundet geografisk. En afgift på flybrændstof, moms på flybilletter eller passagerafgifter betyder ikke, at passagerne vælger at flyve på andre ruter. Man vil flyve mindre, men det bør netop være formålet med en afgift. Så længe alle flyvninger på den samme rute behandles ens, kan staten roligt lægge afgifter på luftfart. Indtægterne kan f.eks. bruges til at støtte langdistancetog, hvilket vil gavne klimaet og understøtte en positiv strukturudvikling på transportområdet.

Siden charterafgiften, som var 400 kr. per rejse i en femårig periode i slutningen af firserne, er danskernes forbrug af flyrejser steget enormt. Kontrasten til det store flertal af verdens befolkning, som aldrig flyver, er kolossal. Også af den grund bør Folketinget arbejde for, at danske borgere flyver mindre.

For nærmere oplysninger, kontakt:

Jacob Sørensen, NOAH’s Klimaretfærdighedsgruppe, jacob(at)noah.dk, tlf.: 61991865

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!