KVANEFJELDET
KVANEFJELDET

Uran Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet lever ikke op til de højeste miljøstandarder i verden

13. august 2015 · Kl. 17:13 Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE

AvataqForeningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq, VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd, NOAHs Urangruppe

Nuuk, Narsaq, Qassiarsuk, Aarhus og København, d. 13. august 2015

Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet lever ikke op til de højeste miljøstandarder i verden

Om få dage starter repræsentanter fra danske forskningsinstitutioner en foredragsturné i fem byer i Syd- og Midtgrønland – Nuuk, Maniitsoq, Paamiut, Narsarsuaq og Igaliku. Hensigten er at orientere om uranminedrift i almindelighed og det kontroversielle uran/sjældne jordartsprojekt i Kuannersuit i særdeleshed. Det er den tredje foredragsturné, som bl.a. gennemføres af geologer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. De informationer, der gives, skal forestille at være neutrale, men i begge tidligere tilfælde er miljøkonsekvenserne af uranudvinding systematisk blevet nedtonet eller ignoreret.

Ved informationsmødet i forsamlingshuset i Nuuk lørdag d. 15. august vil der være repræsentanter for Avataq og Nuuk Fjords Venner tilstede, som stiller kritiske spørgsmål til foredragsholderne.

Mikkel Myrup, formand for Avataq, udtaler:

”Det virker som om, at man med disse foredragsturnéer forsøger at manipulere befolkningen til blindt at acceptere uranminedrift og det enorme Kuannersuit-uranmineprojekt. Den gode nyhed er, at foredragsturnéerne kun giver mening, hvis den nuværende regering agter at leve op til de løfter om en regional folkeafstemning om Kuannersuit-projektet, som den tidligere regering gav ved flere lejligheder [1]. Det bedste ville naturligvis være en landsdækkende folkeafstemning om genindførelse af uran-nultolerancen, men hvis det ikke politisk er muligt, er en folkeafstemning i Sydgrønland om Kuannersuit-uranmineprojektet det næstbedste demokratiske alternativ. Naalakkersuisut bør snarest muligt fastsætte en dato for en folkeafstemning, uanset om den kommer til at omfatte hele Grønland eller alene Sydgrønland”.

Mariane Paviassen, formand for foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq, udtaler:

”I Narsaq er vi utrygge ved mineprojektet og informationsmøderne, som vi mener, idylliserer uranudvinding. Helst ville vi have en uafhængig, uvildig undersøgelse af projektet, udført af internationale eksperter, der har praktisk erfaring med uranminedrift og som kan beskrive konsekvenserne for mennesker, dyr og natur. Landbrugsområderne omkring Kuannersuit er kendt som ”Grønlands spisekammer”, men vi frygter, at de nu vil forsvinde, fordi ingen ønsker at aftage de fødevarer, som de producerer. Vi kunne også godt tænke os at vide, hvilke planer Naalakkersuisut egentlig har for Narsaq. Kuannersuit-mineprojektet har jo stoppet udviklingen i byen, fordi ingen ønsker at bo eller investere i nærheden af en kommende uranmine”.

Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi udtaler:

”Selvom foredragsholderne fra GEUS og DCE ikke har praktisk erfaring med uranudvinding, holder de sig ikke tilbage, når Kuannersuit-mineprojektet skal fremstilles som sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Under foredragsturnéen sidste år blev en stor del af tiden brugt på at tilbagevise resultaterne af en uafhængig hollandsk ekspertrapport [2] om miljøkonsekvenserne af Kuannersuit-projektet, som Avataq, Det Økologiske Råd, NOAH og VedvarendeEnergi har offentliggjort. Rapporten konkluderer, at projektet ikke er sundheds- og miljømæssigt bæredygtigt og den er ikke blevet tilbagevist på nogen overbevisende måde”.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, udtaler:

For nyligt har Gerhard Schmidt fra det internationalt anerkendte Öko-Institut [3] vurderet, at Kuannersuit-projektet langt fra lever op til ”de højeste miljøstandarder i verden”, sådan som regeringen siger, at det skal. Mineselskabets planer om at deponere tailings-affaldet i Taseq-søen er ikke forsvarlige. Ifølge ham opfylder projektet bl.a. ikke miljøbetingelserne i EU’s Mineaffaldsdirektiv. Dette kræver, at mineaffald skal isoleres på en sådan måde, at giftige og radioaktive stoffer holdes væk fra omgivelserne i så lang tid og så sikkert som muligt [4]. Det er påfaldende, at geologerne fra GEUS og DCE ikke har nævnt noget af dette med et ord. Grønland er ganske vist ikke med i EU, men sådanne sikkerhedsforanstaltninger giver jo også mening dér”.

For nærmere oplysninger, kontakt:                                                                                                                                              

Jan Willem Storm van Leeuwen, MSc, uafhængig konsulent, Ceedata Consulting (www.stormsmith.nl), tlf.: +31 161 491 369, e-mail: storm(at)ceedata.nl

Öko-Institut e.V. (http://www.oeko.de/en/): Gerhard Schmidt, tlf.: +49-(0)6151-8191-107, mob.: +49-(0)175-183 4118, e-mail: g.schmidt(at)oeko.de

Avataq (www.avataq.gl): Mikkel Myrup, tlf.: +299 22 84 23, e-mail: mikkelmyrup(at)post.com

Nuup Kangerluata Ikinngutai /Nuuk Fjords Venner: Piitannguaq Tittussen, tlf.: +299 52 06 57, e-mail: polt(at)greennet.gl

Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq: Mariane Paviassen, tlf.: +299 25 01 69 e-mail: uraninaamik(at)outlook.dk

Fåreholdergruppen i Narsaq og Qassiarsuk områderne: Agathe Devisme, tlf.: +299 19 92 22, e-mail: info(at)ipiutaq.gl

Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: +45 33 18 19 33, (mob.) +45 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk

NOAH Friends of the Earth Denmark (http://noah.dk/urangruppe/): Falke Thue Mikailsen, tlf.: +45 27 12 11 65, e-mail: inuiteskimo(at)hotmail.com Varste M. Berndtsson, tlf.: +35 84 57 34 44 36 63, e-mail: varste(at)greennet.glNiels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk og Palle Bendsen, tlf.: +45 30 13 76 95, e-mail: palle(at)bendsen.dk

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

Noter:

[1] Åbningstale for Inatsisartut ved Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, 13/9 2013, s. 22-24: http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Taler/DK/Aabningstale_EM_2013_AH_DK.pdf

Åbningstale for Inatsisartut ved Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, 30/9 2014, s. 28-29: http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/bningstale%20EM%202014_DK%20DOK1711742.pdf

[2] J.W. Storm van Leeuwen: Uranium mining at Kvanefjeld, April 2014: http://noah.dk/uran/j-w-storm-van-leeuwen-kvanefjeld-report-april-2014/

Se også et interview med Storm van Leeuwen i forbindelse med en opdatering af mineprojektet: http://atomposten.blogspot.dk/2015/06/uranmineprojektet-i-kvanefjeld.html

[3] Öko-Institut er anerkendt som den ledende ekspertorganisation på atomaffaldsområdet i Europa og måske i verden. Blandt de, der har bestilt ekspertvurderinger hos Öko-Instituts Afdeling for Nuklearteknik og Anlægssikkerhed er EU-kommissionen, EU-parlamentet, EURATOM, OECD, NEA, ENVIROS og i Tyskland en lang række lands- og delstatsministerier, styrelser, kommuner og energiselskaber.

[4] At projektet er strid med Mineaffaldsdirektivet, skyldes den planlagte deponering af mineaffaldet i Taseq-søen, der ligger højt oppe i afvandingssystemet. Her kan de giftige og radioaktive stoffer i affaldet med sikkerhed ikke holdes afsondret fra det omgivende miljø.

Link til Det Europæiske Mineaffaldsdirektiv: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c370006a-063e-4dc7-9b05-52c37720740c.0002.02/DOC_1&format=PDF

Se interview med Gerhard Schmidt i forbindelse med mineprojektet: http://atomposten.blogspot.dk/2015/06/uranmineprojektet-i-kvanefjeld_25.html

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!