klimapolitik Klimaplan á la Bush

NOAH´s kommentarer til regeringens klimaplan offentliggjort 26. februar 2002.

26. februar 2003 · Kl. 11:01 Pressemeddelelse

Den danske regering har med det nye klimaudspil, som dårligt nok kan kaldes for en plan, lagt sig på linie med USA og andre af de værste miljø-slyngelstater. Den forholdsvis progressive klimapolitik, Danmark hidtil har stået for, er definitivt manet i jorden, og tilbage er kun det gustne økonomiske overlæg. Den nationale 20% målsætning for år 2005 er skrottet og tilbage er kun den relativt mindre ambitiøse 21% målsætning for 2012.

Palle Bendsen fra NOAH´s Energigruppe udtaler: "Ifølge den nye, såkaldte klimaplan, skal størstedelen af Danmarks reduktion af drivhusgasser ske i udlandet. Enten via projekter, hvor Danmark beslaglægger værtslandenes CO2-reduktioner eller via køb af kvoter til lavest mulig pris. Elsektoren skal således stå for ca. halvdelen af Danmarks Kyoto-forpligtelser ved køb af fiktive kvoter - såkaldt varm luft - i bl.a. Rusland og Ukraine.

Det hele bygger på overordentlig usikre forudsætninger om, hvad de fremtidige CO2-reduktionsomkostninger bliver. På den baggrund opgives hjemlige tiltag så som øget energieffektivitet og udbygning med vedvarende energi."

Konsekvenserne af en sådan politik vil bl.a. være:

  • at Danmark fortsat vil være at finde blandt de lande, der i virkelighedens verden udleder mest CO2 pr. indbygger
  • at Danmark vil bidrage til - ikke en reduktion - men en stigning i de faktiske globale udslip af drivhusgasser
  • Det vil gøre det svært for ikke at sige umuligt at gennemføre en langsigtet planlægning, som kan sikre en gradvis frigørelse fra de fossile brændsler, og dermed reduktion i udslippene ud over Kyoto-protokollens umiddelbare krav.

Palle Bendsen fortsætter:
"At kalde en sådan politik for "mest miljø for pengene" er ikke bare at snyde på vægten. Det er at narre de danske skatteborgere til at betale for noget, der for størstedelen ikke bidrager til at dæmpe den globale opvarmning. Et stort tillykke - det kunne dårligt være gjort værre.

Den nye såkaldte klimapolitik bringer samtidig en milliardeksport af bl.a. vindmøller i fare og sætter udviklingen af andre vedvarende energikilder på vågeblus. Vi må konstatere, at regeringen med den nye såkaldte klimaplan har bragt Danmarks troværdighed på klimaområdet ned på nulpunktet."

NOAH's Energigruppe
Kontakter: Palle Bendsen (9814 7695) eller Stig Melgaard (3526 8599)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!