Bioøkonomiens skyggesider

Bioøkonomiens skyggesider Klimakatastrofe, skovdestruktion og brud på menneskerettigheder

120 organisationer fra 40 lande er gået i aktion for at afvise "Biofuture Platform", som Danmark har tilsluttet sig

8. november 2018 · Kl. 14:37 Pressemeddelelse

En international koalition med mere end 120 organisationer fra 40 lande advarer om, at den hurtige globale vækst i den såkaldte bioøkonomi udgør en alvorlig risiko for klima, natur og menneskerettigheder. NOAH og Verdens Skove er blandt de underskrivende organisationer.

Vi har sendt et åbent brev til politikere og lanceret en underskriftsindsamling. Vi opfordrer regeringer over hele verden til at reducere overforbrug og beskytte vores skove og andre økosystemer. I stedet bør de støtte energiteknologier, der ikke er baseret på afbrænding, som fører til udledning af kulstof til atmosfæren.

I de senere år har regeringer fra Storbritannien og Danmark til Brasilien til Sydkorea sat uhæmmet gang i afbrænding af biomasse til energi som erstatning for fossile brændstoffer. Dette på trods af at et stort og voksende antal videnskabelige undersøgelser viser, at biomasse til energi langt fra er den grønne energiløsning, den bliver præsenteret som: der udsendes ikke færre klimaskadelige emissioner til atmosfæren, når vi brænder træ af i stedet for kul. Og i kølvandet på afbrænding af biomasse følger oven i købet trusler mod biodiversitet og lokale befolkningers rettigheder.

Underskriftsindsamlingen sker på et tidspunkt, hvor bioenergiindustrien agiterer for yderligere ekspansion og indflydelse.

Magtfulde aktører bakker op om Biofuture Platform – heriblandt Danmark der som et af 20 lande støtter platformen. Den har desuden opbakning fra store internationale organisationer, herunder Det Internationale Energiagentur (IEA) og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation Nations (FAO). Biofuture Platform er sat i verden for aktivt at promovere brugen af bioenergi og biomaterialer.

“Det lyder mere grønt end det er, og den eksponentielle vækst i brugen af bioenergi og biomaterialer til erstatning af f.eks. plastikposer og engangsservice, er en global trussel. I stedet for at bidrage til at afbøde klimaforandringerne fastholder den os i en situation med fortsat overforbrug af både energi og kortlivede produkter som de nævnte. Det vil blot sætte yderligere skub i nedbrydningen af jordens biosfære og lægge beslag på stadig mere landbrugsjord og skove,” siger Bente Hessellund fra NOAH, der i mange år har kritiseret det store danske forbrug af biomasse til energi og fortsætter: “Dette sker i kølvandet på den seneste IPCC-rapport fra FN, som gør det klart, at jorden og skovene er vores bedste forsvar mod klimaforandringerne.

Danmark er gået allerforrest med disse ødelæggelser i forbindelse med omlægning af den danske energisektor fra kul til biomasse. Det har haft konsekvenser ikke kun herhjemme men også for skovene i de lande, vi importerer træpiller fra. Det kan vi blandt andet læse ud af klimaregnskaberne for Estland og Letland, som vi importerer mere end halvdelen af træet fra. Også NOAHs samarbejdspartnere i USA rapporterer om, at dyrebare skove ødelægges som resultat af den umættelige appetit på biomasse i Europa, som uigennemtænkte europæiske politikker har medført.”

Efterspørgslen efter biobrændstoffer, træflis, træpiller og trækul er allerede en vigtig drivkraft for land-grabbing og rydning af skove i det globale syd. Hvis Biofuture Platformens planer skal realiseres, vil det kræve titusindvis eller endda hundredvis af millioner hektar med nye plantager og andre monokulturer med ødelæggende omkostninger for de lokale befolkninger.

I en tid, hvor vi har brug for akut handling for at imødegå klimaforandringerne, beder civilsamfundsorganisationer fra hele verden regeringer om at komme med meningsfulde og retfærdige løsninger på klimakrisen – løsninger som respekterer menneskerettigheder, fokuserer på teknologier, der beviseligt kan nedbringe emissionerne, som reducerer overforbrug og affald og som beskytter skove og andre økosystemer.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!