Klimalov Klar skillelinje i dansk klimapolitik

11. maj 2010 · Kl. 12:42 Nyhed

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blokerer for konsekvent dansk klimapolitik mens oppositionen støtter forslag om en dansk klimalov

I dag blev et beslutningsforslag fra Enhedslisten om en dansk klimalov stemt ned af regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Derved blev det tydeligt, hvor skillelinjen i øjeblikket går i dansk klimapolitik. På den ene side står Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, der ønsker en dansk klimalov som redskab til at skabe et fossilfrit Danmark. På den anden side står regeringen og Dansk Folkeparti, der mener, at det nuværende kludetæppe af love er tilstrækkeligt til at leve op til, hvad EU kræver – og som ikke vil gå længere end EU kræver.

Beslutningsforslaget er bygget på det arbejde NOAH, kampagnen Klima SOS og Friends of the Earth Europe har lavet.

NOAH og klimakampagnen Klima SOS har presset på for at få Folketinget til at vedtage en klimalov med årlige reduktioner i udledningerne af drivhusgasser.

Klima- og Energiminister Helle Lykke Friis (V) har i et brev til NOAH såvel som i Folketinget begrundet, hvorfor hun ikke støtter en dansk klimalov. Ministeren mener ikke en klimalov kan bidrage med ”added value” i forhold til den nuværende indsats, der alene tager afsæt i målene i EU´s klimapakke.

Klimakoordinator Kim Ejlertsen fra NOAH Energi og Klima udtaler: ”Hvis man har en målsætning, der er så beskeden som den, klimaministeren, regeringen og DF giver udtryk for, er det klart, man ikke ser noget behov for en klimalov. Problemet er, at regeringens ambitionsniveau slet ikke stemmer sammen med hverken 2-graders målet, som man hævder at støtte, eller udmeldingen om, at man vil gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.”

De sidste to år har NOAH stået i spidsen for klimakampagnen Klima SOS, der arbejder for, at Folketinget skal vedtage en dansk klimalov. Sammen med fire andre organisationer har NOAH nu indsamlet og afleveret hen ved 10.000 personlige postkort fra borgere, der har skrevet til folketingsmedlemmerne i deres egen valgkreds. Med postkortet opfordres det enkelte folketingsmedlem til at støtte en dansk klimalov, der sikrer mindst 6 % reduktion i udledningen af drivhusgasser år for år.

Kampagneleder Palle Bendsen udtaler: ”På trods af at forslaget blev stemt ned, er det utroligt positivt, at vi med denne proces ser en samlet opposition være enig om, at der er brug for en dansk klimalov. I det forslag til klimalov som NOAH har lagt frem, har vi taget udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt i forhold til klimaet og i forhold til Danmarks retfærdige bidrag til reduktion af udledningerne. Klima SOS vil fortsætte med at få borgere til at overbevise deres folketingspolitikere om at støtte en dansk klimalov. Det er der brug for som et værktøj til hurtigt at gøre Danmark fri af de fossile brændsler. ”

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!