IPCC Hvordan skal klimaændringerne modvirkes?

NOAH Energi og Klima byder i en pressemeddelelse IPCC's seneste klimarapport velkommen, men har samtidig meget kritiske kommentarer til en række af de anbefalinger, rapporten rummer.

4. maj 2007 · Kl. 09:10 Pressemeddelelse

”Vi har den nødvendige viden og de økonomiske muligheder. Der er ingen undskyldninger for ikke at handle NU.” 

NOAH byder klimapanelets 3. delrapport velkommen, men den rummer kritisable forslag

Den gode nyhed er, at rapporten fastslår, at vi har den nødvendige viden og de økonomiske muligheder, der skal til for at forhindre, at den globale gennemsnitstemperatur stiger mere end to grader Celsius. Men det kræver kraftigere politiske indgreb i forhold til både virksomheder og borgere.

Klimapanelets første to delrapporter i 2007 var utvetydige i deres budskab om udsigten til katastrofale klimaforandringer. Den første var en gennemgang af den videnskabelige viden om klimaændringer. Den anden handlede om virkningerne af og tilpasningen til klimaændringer.

Den nyeste tredje rapport handler om, hvad man kan gøre for at modvirke klimaændringerne.

Klimapanelet understreger, at de globale udledninger skal toppe og begynde at falde inden for de næste et til to årtier.

Catherine Pearce fra Friends of the Earth Internationals klimakampagne udtaler:

”Rapporten giver os yderligere klare beviser som bør tvinge regeringerne til handling med det samme. Beslutninger i dag vil få vidtrækkende betydning for den langsigtede stabilisering af vores klima. Ved at støtte vedvarende energi og energieffektiviseringer kan regeringerne hjælpe med til, at de globale udledninger kan blive halveret i 2050. Vi har ingen tid at spilde, og der er ingen undskyldninger for ikke at handle.”

”I Friends of the Earth har vi i mange år arbejdet for, at industrilandene vedstår sig den økologiske gæld til udviklingslandene,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH-Energi og Klima. NOAH er det danske medlem af det internationale netværk Friends of the Earth. ”Klimaproblemerne skyldes alt overvejende afbrænding af fossile brændsler i industrilandene. Så vi må fastholde, at de rige industrilande har et historisk ansvar og må påtage sig broderparten af de reduktioner, der skal til i de næste årtier.”

Palle Bendsen tilføjer: ”Rapporten overser de meget store muligheder for ægte besparelser i de rige samfund. Fx inden for transport. Her er tale om en p.t. uhæmmet vækst. Den skal bremses og transportmængden skal reduceres, især transport med fly og biler. Mere effektive motorer kan ikke hamle op med væksten. Der skal drastiske økonomiske virkemidler til, og alternativerne skal være til stede, bl.a. god offentlig transport.” 

Sonja Meister, der står i spidsen for Friends of the Earth Europes klimakampagne siger i anledning af rapporten:

”EU har for nylig lovet at fremme udviklingen af vedvarende energi, men nu er tiden inde til at komme op med ordentlige politiske tiltag og investeringer af en art, som ellers kun går til atomkraft og fossile brændsler. EU skal også satse massivt på energieffektiviseringer. Denne rapport viser klart, at vi har midlerne til at bekæmpe klimaændringerne, og EU må gå forrest her.”

NOAH siger nej til atomkraft, CO2-lagring og bio-brændstoffer

NOAH-Energi og Klima vender sig stærkt imod, at IPCC anbefaler de tre mest uheldige virkemidler til at imødegå klimaforandringerne med: Atomkraft, opbevaring af CO2 under jorden (CCS) og produktion af biobrændstof til biler – oven i købet med brug af genmodificerede (GMO-) afgrøder.

”Vi er stærkt kritiske overfor disse anbefalinger,” siger Stig Melgaard fra NOAH-Energi og Klima.

”IPCC glemmer alle de negative miljømæssige og sociale konsekvenser af disse teknologier. De er efter vores mening alt for alvorlige og helt uacceptable. Samtidig vil ingen af dem bidrage væsentligt til at reducere CO2-udledningerne. Alle tre virkemidler er udtryk for en kortsigtet paniktænkning.

Men vi har de rigtige virkemidler i form af energibesparelser, energieffektiviseringer, vedvarende energi og på nogle områder en omlægning af de rige landes livsstil. De har alle sammen de positive miljømæssige og sociale virkninger, der er brug for.”

”Desuden vil især atomkraft og CO2-udskillelse og lagring tage økonomiske midler fra energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi, der kan levere hurtigere og mere omfattende CO2-reduktioner uden tilhørende risici.”

For NOAH-Energi og Klima

Palle Bendsen
Kim Ejlertsen
Henning Bo Madsen
Stig Melgaard

Bilag

NOAH-Notat om atomkraft og klima

NOAH-Notat om underjordisk lagring af CO2 – CCS

NOAH-Notat om biobrændsler og biobrændstoffer (word-fil)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!