polluters talk

Klimatopmøde Græsrødder udvandrer fra COP19 i protest

21. november 2013 · Kl. 14:46 Pressemeddelelse

I dag kl. 13.30 udvandrede flere hundrede græsrødder fra COP19 i Warzawa.

Udvandringen sker i protest og på grund af en dyb frustration over de manglende fremskridt i forhandlingerne, der nu foregår på ministerniveau og som er planlagt til at slutte i morgen fredag.

De private selskabers COP

COP19 har vist sig i endnu højere grad end tidligere at være domineret af private selskabers interesser. Værtslandet Polen har været med til at sikre kulindustrien en platform til at fremme deres interesser på bekostning af de mange hundrede millioner, der allerede lider under klimaforandringerne – og på bekostning af klimaet. Samtidig har lande som Australien, Canada, EU, Japan og USA ikke villet påtage sig deres klare historiske og aktuelle ansvar for klimaforandringerne.

Det er baggrunden for, at Friends of the Earth International har valgt at udvandre fra COP19 sammen med en række andre civilsamfundsorganisationer1 , der tilsammen repræsenterer millioner af mennesker.

Det nødvendige

Det der burde ske var, at regeringerne i de rige lande besluttede sig for

  • øjeblikkelige og dybe reduktioner i deres udledninger af CO2 og andre drivhusgasser,
  • tilstrækkelig finansiering til at sikre, at de fattige lande kan afbøde tab og ødelæggelser fra klimaforandringerne og få mulighed for udvikling baseret på en klimasikker, vedvarende energiforsyning
  • hjælp til de befolkninger, der i stigende grad bliver udsat for klimarelaterede oversvømmelser, jordskred eller tørke

Ingen beslutninger om handling

Intet peger på, at COP19 ender med et resultat, der bare tilnærmelsesvist imødekommer disse behov. Hvad angår reduktioner, er status ved afslutningen på COP19 værre end ved starten, idet Japan har meddelt, at de i stedet for en forpligtelse under Kyoto-protokollen på 25 % reduktioner i 2008-12, vil gå efter en reduktion på 3,8 % i 2020 i forhold til 2005. Men det vil være et niveau, der ligger 3,1 % over 1990. På samme måde har den nye australske regering erklæret, at de kun vil reducere med 5 % i 2020 i forhold til 2000 i stedet for det tidligere udmeldte 5-25 %.

COP19 skriver sig dermed ind i den lange række af topmøder, hvor de rige lande, der har langt det største ansvar for de historiske udledninger, undslår sig for at gøre det nødvendige.

Hvad nu?

Friends of the Earth International vil fortsætte med at mobilisere blandt græsrødder verden over i samarbejde med allierede organisationer året rundt frem mod COP20 i Peru og ikke mindst COP21 i Paris, hvor det internationale samfund har forpligtet sig til endelig at vedtage en ny bindende klimaaftale.

Kontakt:

Palle Bendsen; tlf. 98 14 76 95; mob. 30 13 76 95; pnb(a)mail.dk

1: International Trade Union Confederation, PanAfrican Climate Justice Alliance, Bolivian Platform on Climate Change, Jubilee South (Asia Pacific Movement on Debt and Development), 350.org, Greenpeace, WWF, Oxfam, ActionAid og mange andre.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!