Klimaaktion Global udledning af CO2 – er det fair?

21. november 2009 · Kl. 12:11 Nyhed

Optakt til Klimademonstrationen den 12. december kl. 10 – Klimaforum, Halmtorvet

Lørdag den 21. november 2009 gennemførte Miljøbevægelsen NOAH - Friends of the Earth Denmark en aktion for klimaretfærdighed ved Storkespringvandet på Amager Torv i København. Målet var at skabe opmærksomhed om den store Friends of the Earth Demonstration, der starter ved Klimaforum, Halmtorvet kl. 10 den 12. december.

Vi ønsker at gøre opmærksom på det nuværende uretfærdige forbrug af fossile brændsler, hvor forbruget i USA f.eks. fører til en CO2-udledning på 19 ton CO2/indbygger, mens Indien og Kina kun udleder hhv. 1,3 og 4,6 ton CO2/indbygger. Danmark ligger på omkring 9,6 ton CO2/indbygger og EU på ca. 8,8 ton CO2/indbygger.

Udledningerne skal senest i perioden 2020-2030 nedbringes fra de nuværende godt 4 ton CO2/indbygger til 2 ton CO2/indbygger. Derefter skal udledningen reduceres yderligere til højst 0,4 ton CO2/indbygger i år 2050.

I de internationale klimaforhandlinger siger amerikanerne, at de kun vil reducere deres udledninger, såfremt Indien og Kina også vil forpligte sig til reduktioner. Omvendt siger de fattige lande, at de først vil forpligte sig, når de kan se, at de rige, der bærer ansvaret for langt størstedelen af atmosfærens CO2-forurening, for alvor gør noget på hjemmebanen. De fattige lande siger, med rette, at de har krav på økonomisk udvikling. Hvis det sker ved brug af fossile brændsler og en CO2-udledning, lig den vi i de rige lande har forårsaget, vil klimaet ganske enkelt bryde sammen, med dramatiske konsekvenser for alle til følge. Derfor er der brug for klimaretfærdighed nu.

Klimaretfærdighed betyder, at de rige lande påtager sig en dobbelt forpligtelse. For det første skal vi reducere vores egne udledninger med mindst 40 % inden år 2020. For det andet skal vi finansiere mindst lige så store reduktioner i udviklingslandene samt hjælpe med at landene kan tilpasse sig de klimaforandringer, der ikke kan undgås. Kun på den måde kan den globale temperaturstigning holdes under 2 grader.

Vær med til at kræve klimaretfærdighed den 12. december kl. 10 – kom og deltag i den folkelige og farverige Friends of the Earth demonstration – se mere her

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!