Montreal FN’s klimatopmøde giver grund til et lille håb

Miljøbevægelsen NOAH ser positivt på resultatet af FN-konferencen om klima i Montreal. Men advarer mod overdreven optimisme.

12. december 2005 · Kl. 13:18 Pressemeddelelse

”Midt i en stigende strøm af bekymrende rapporter om Jordens klima er der grund til et gran af optimisme” udtaler NOAH’s klimatalsmand Henning Bo Madsen efter afslutningen af FN’s Klimatopmøde i Montreal lørdag den 10. december”, og fortsætter: ”Det vigtigste resultat af klimamødet er efter NOAH’s mening, at Kyoto processen ikke bliver sat i stå efter år 2012, men at de lande, som har ratificeret Kyoto protokollen har besluttet at arbejde videre med at fastsætte bindende mål også efter 2012.”

”Der er også grund til at glæde sig over, at alle lande under FN’s Klimakonvention har besluttet at gå ind i en proces for at udarbejde en langsigtet strategi for at imødegå de fremtidige klimaændringer. En proces, som også USA efter et voldsomt pres i sidste øjeblik besluttede sig for at gå med i.”

Kim Ejlertsen fra NOAH´s Energigruppe udtaler: ”Desværre er der også grund til alvorlig bekymring for, at den internationale forhandlingsproces går for langsomt, og at de fremtidige mål for reduktion af udledningerne bliver for svage. EU-landene diskuterede som optakt til Montreal reduktioner på 15-30 pct. i 2020 og  60-80 pct. i 2050. Men i slutdokumentet fra miljøministrenes møde i Luxembourg 17. oktober 2005 var alle reduktionsprocenter fjernet. Det er nødvendigt med bindende mål på mindst 30 pct. i 2020 og 80 pct. i 2050 for at EU kan levere sit bidrag til de nødvendige globale reduktioner af drivhusgasser. Desuden er der risiko for, at reelle nedskæringer i de rige landes udledninger af drivhusgasser bliver saboteret af de mange smuthuller, der ligger i Kyoto protokollens såkaldt fleksible mekanismer.”

Kim Ejlertsen fortsætter: ”Den megen tale om overførsel af miljøteknologi til udviklingslandene frygter vi for en stor del vil komme til at handle om I-landenes erhvervelse af CO2-udledningstilladelser via teknologiske fix som. f.eks. CO2-undergrundslagring (Carbon Capture and Storage, CCS) og plantageprojekter i udviklingslandene”.

På hjemmefronten har vi måttet konstatere, at den danske klimastrategi under den siddende regering er blevet til et spørgsmål om at finde de letteste og billigste måder at skaffe sig udenlandske CO2-kvoter til at pynte på det danske CO2-regnskab, fremfor at skabe en langsigtet strategi for at nedskære vores hjemlige udledninger af drivhusgasser. Det gælder for energiområdet såvel som for transportsektoren og landbruget.

”De videnskabelige rapporter viser en udvikling, der i stigende grad går fra slemt til værre. En af de måske mest bekymrende nyheder er, at permafrosten i det arktiske område er begyndt at tø. Det kan medføre så store udledninger af drivhusgasser, at den globale opvarmning udvikler sig langt hurtigere, end tidligere antaget. En anden bekymrende nyhed er, at Golfstrømmen ikke opfører sig som den plejer.  Hvad det kommer til at betyde for klimaet på vores egne breddegrader, ved vi endnu ikke. Men usikkerheden om klimaets udvikling stiger” udtaler Henning Bo Madsen og fortsætter: 

”NOAH opfordrer miljøministeren til at arbejde for store, reelle nedskæringer i de hjemlige udledninger af drivhusgasser. Der findes rigeligt med dokumentation for, at det kan gøres, og at det endda kan blive til økonomisk fordel for Danmark. Vi opfordrer også regeringen til at arbejde for det samme i EU-regi”.

Kontakt

Kim Ejlertsen, 35361212, noah@noah.dk

Henning Bo Madsen, 51260368, h-b-madsen@vip.cybercity.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!