motorveje Flere motorveje vil undergrave klimalov og skabe mere trængsel

Danmark har vejsystem, som er i absolut verdensklasse. Det betyder bl.a., at det stort set altid er langt hurtigere at benytte bil end kollektive transportmidler. Der er derfor behov for at gøre den kollektive trafik bedre – ikke at gøre det endnu mere attraktivt at bruge bil.

8. februar 2014 · Kl. 13:25 Pressemeddelelse

Flere motorveje – f.eks. i Nordsjælland - vil forringe miljøet, undergrave klimamålsætninger og skabe mere trængsel og forurening i andre dele af regionen,
såsom i omegnskommunerne og Centralkommunerne (Kbh. Frdb.)

De seneste dage vælter det frem med allehånde natur- og miljøødelæggende vejkrav.

Det sker til trods for, at det netop er indgået en mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten om indholdet i en klimalov. Partierne har aftalt, at de står bag regeringens mål om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020 sammenlignet med situationen i 1990. Nye motorvejsanlæg vil lægge gift ud for denne målsætning.

Danmark har vejsystem, som er i absolut verdensklasse. Det betyder bl.a., at det stort set altid er langt hurtigere at benytte bil end kollektive transportmidler. Der er derfor behov for at gøre den kollektive trafik bedre – ikke at gøre det endnu mere attraktivt at bruge bil.

Den biltrafik, der er på de mest belastede tidspunkter, består tilmed primært af pendlerbiler med 1,1
person pr. bil og derfor med 3-4 tomme siddepladser.

Store motorvejanlæg såsom udbygninger af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Frederikssund
vil aktivt suge passagerer ud af de parallelt løbende jernbaner. De vil derfor gøre situationen i
centralkomnmunerne og omegnskommunerne endnu værre. Miljøet vil blive forringet og CO2-
udslippet stige.

Læs hele pressemeddelelsen i PDF'en nedenfor

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!