fossil fuel roadblock

EU-topmøde EU’s opskrift på at koge Jorden

EU’s mål for reduktion af udledning af drivhusgasser, udbygning af vedvarende energi og energieffektivisering er langt fra EU-landenes rimelige andel af den globale opgave

24. oktober 2014 · Kl. 12:01 Pressemeddelelse

EU-topmødet landede en helt utilstrækkelig aftale om energi og klima. Mindst 40 procent reduktion i CO2-udledning, 27 % vedvarende energi og 27 % energieffektivisering (ikke-bindende).

Det hænger slet ikke sammen med det 2-graders mål for den maksimale globale opvarmning, som EU selv har tilsluttet sig i mange år. Det er heller ikke nok til at dirigere investeringerne i energisektoren over i en grøn omstilling.

Problemet er, at EU allerede i 2020 skulle have haft mindst 40 procent reduktion i udledningerne som mål og ikke kun 20 procent. I 2030 skulle EU reducere med 80 procent.*

”EU sætter et overordnet 2-graders mål op, som betyder et meget stramt budget for klimagasser, hvis man lytter til klimaforskningen. Men så vedtager man politiske mål for 2020 og nu 2030, som slet ikke kan opfylde det mål,” siger Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima.

”Vi har sagt det igen og igen: Det er ikke det fjerne mål i 2050, der er vigtigst, men vejen derhen, dvs. de samlede udledninger over tid, der bør styre politikken og bestemme milepælene i 2020, 2030 osv. EU skubber fortsat opgaven foran sig, så den bliver helt umulig at løfte når vi når frem til 2030. Det, EU nu har besluttet, er langt fra et fair bidrag til, at vi undgår globale temperaturstigninger langt over de 2 grader. Det er snarere en opskrift på at koge Jorden.”

EU’s medlemslande ignorerer klimaforskningen og lytter mere til den mest forurenende del af industrien end til klimaforskningen.

”Der er en grundlæggende mangel på forståelse af, hvad der er det vigtige i det, klimaforskningen fortæller os, både blandt politikere og i medierne og i befolkningen generelt trods mange års klimadebat,” fortsætter Palle Bendsen.

Hvad så?
I Danmark skal vi med eksemplets magt fortsætte med vise, at effektiv udnyttelse af energi og udbygning med vedvarende energi kan have store fordele for miljø, forsyningssikkerhed, politisk uafhængighed, demokrati og beskæftigelse. NOAH opfordrer til at det gøres med størst mulig andel af lokalt fællesejet energi fra vedvarende energikilder.

Og regeringen skal lægge maksimalt vægt på at få løftet målene i EU og få højere og bindende mål i de internationale klimaforhandlinger.
* se Kevin Anderson, Professor of Energy and Climate Change, Deputy Director of the Tyndall Centre for Climate Change Research, University of Manchester:
Letter to the PM & DECC about the EC 40% emission target Oct 2014 (22 Oct 2014)

  • Vedrørende EU målene: kontakt klimakoordinator Palle Bendsen, palle(at)noah.dk, tlf. 30 13 76 95
  • Vedrørende lokal fællesejet energi: kontakt projektkoordinator Henning Bo Madsen, hvis du ønsker mere information og evt. et interview: henning(at)noah.dk eller ring 51 26 03 68.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!