Ceta

162 organisationer EU's handelspolitik skal være mere demokratisk

162 europæiske organisationer, inklusiv NOAH, har afleveret et åbent brev til EU's handelskommissær Cecilia Malmström, med budskabet om, at EU's handelspolitik skal være mere demokratisk [1]. Brevet blev afleveret i forbindelse med det første møde i den nyetablerede ekspertgruppe om EU's handelspolitik [2].

2. februar 2018 · Kl. 12:25 Nyhed

Organisationerne, som repræsenterer civilsamfundet, fagforeninger og landbrugsgrupper, argumenterer for, at der er brug for en grundlæggende ændring af EU's tilgang til handelsforhandlinger for at oprette tillid og etablere demokratisk ansvarlighed.

Organisationerne skriver: “Kun en demokratisk og transparent proces fra starten, på både EU og medlemsstatsniveau, har potentiale til at garantere at handels- og investeringsaftaler kan komme alle til gode og derved opnå bred godkendelse."

Brevet kommer i kølvandet på bred offentlig modstand mod handelsaftaler på virksomhedernes præmisser, som TTIP og CETA, og argumenterer for, at en radikal ændring i den måde hvorpå EU forhandler vil signalere, at borgernes stemme er blevet hørt.

Underskriverne foreslår tiltag, som kan etablere demokratisk kontrol med forhandlingerne og afslutningen af handels- og investeringsaftaler:

  • Offentlig konsultation af og parlamentarisk godkendelse af forhandlingsmandater;
  • Balanceret deltagelse af forskellige interessenter i forhandlingsprocessen;
  • En meget stærkere rolle for parlamenterne i at styre forhandlingerne;
  • Fuld transparens i forhandlingsprocessen, inklusiv offentliggørelsen af konsoliderede tekster;
  • Omfattende evaluering af afsluttede aftaler inden for en tidsbegrænset periode

[1] Civil Society statement - EU Trade and Investment Policy must be democratised: http://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2018/civil_society_statement_eu_trade_investment_democratised.pdf

[2] Ekspertgruppen vedr. EU's handelsaftaler blev etableret i december 2017 og holdt sit første møde 1. februar 2018. Gruppens medlemmer kan ses her: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156487.pdf

Læs mere om NOAHs bud på en alternativ handelspolitik.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!