patent

patentlov Europæiske patenter bliver udstedt på uklart lovgrundlag

13. maj 2014 · Kl. 12:27 Pressemeddelelse

Et ja ved afstemningen om patentdomstolen d. 25. maj vil betyde nemmere adgang til patent og flere patenter i Danmark. Desværre er der så mange smuthuller i den europæiske patentlovgivning, at mange af disse patenter allerede i dag er meget betænkelige.

Der bliver nemlig udstedt en masse kontroversielle patenter på eksempelvis planter og software. Europaparlamentet samt det tyske og hollandske parlamentet har kraftigt taget afstand fra, at der i stigende grad bliver udstedt patent på planter.

”Det er ikke bare tilfældigt, at der er et forbud mod patent på planter i patentlovgivningen. Patent på planter truer diversiteten i vores afgrøder og dermed vores fremtidige fødevaresikkerhed. Derfor er det ekstremt vigtigt, at forbuddet bliver overholdt”, siger Thomas Jazrawi fra miljøorganisationen NOAH.

Mindst 10 gange så mange EU-patenter i Danmark

Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen vil vi se mange flere patenter i Danmark. I dag bliver omkring 6000 europæiske patenter gyldige i Danmark årligt, men 10 gange så mange bliver udstedt af det europæiske patentkontor EPO. Disse 60.000 patenter vil med et ja automatisk blive gyldige i Danmark hvert år.

Antallet bliver sandsynligvis endda højere, da man kan forvente flere patentansøgninger, når det bliver nemmere at få udstedt et patent på kontinentet.

”Når virksomhedernes omkostninger til patenter reduceres må man forvente, at flere vil give sig i kast med at udfordre lovgivningen. Virksomhederne kigger jo på udgifter og gevinst for at se, om det kan betale sig, og det kan jo langt bedre betale sig med det nye system. Der er nogen, der har en klar fordel i at retspraksis skrider”, siger Thomas Jazrawi.

Hvis patentlovgivningen skal fungere efter hensigten kræver det en markant ændring i praksis for udstedelser af patent, og der er ikke noget, der tyder på, at det vil ske. Thomas Jazrawi håber, at den nye patentdomstol vil fungere, men er skeptisk.

”Realiteten er, at vi faktisk ikke aner, hvordan den nye patentdomstol vil fungere i praksis. Vil den tillade det skred, der reelt foregår nu, eller vil den sætte en stopper for det? Vi håber meget på det sidste, men frygter det modsatte – altså flere patenter, der aldrig skulle have været udstedt”, siger han.

Danske politikere benægter de kontroversielle patenter

Når de danske politikere bliver konfronteret med problemet, er deres svar, at lovgivningen ikke tillader patent på planter, og det bliver der ifølge dem ikke ændret ved. De forholder sig dermed ikke til, at der i dag bliver udstedt patenter, som en bred vifte af europæiske politikere finder kontroversielle.

I maj 2012 opfordrede Europaparlamentet i en resolution til et stop for denne praksis. Det samme budskab har lydt fra parlamenterne i Holland og Tyskland. Der er altså en del europæiske politikere, der mener, at udstedelserne er dybt uansvarlige.

”Danske politikere bliver ved med at benægte, at der bliver udstedt kontroversielle patenter på planter, selvom det beviseligt sker. Det ser vi som et signal på, at de ikke ønsker at adressere dette problem – heller ikke, hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, og så er vi ilde stedt”, siger Thomas Jazrawi.

Gavnligt for Danmark at stå udenfor

Der er stor tvivl om, hvordan den nye patentdomstol vil dømme i sager om patenters gyldighed. Vil den tillade det europæiske patentkontor at fortsætte med at udstede kontroversielle patenter?

”Vi aner reelt ikke, hvilken praksis patentdomstolen vil lægge for dagen. Hvis den ikke vil stramme op, kan det faktisk blive en katastrofe for danske og europæiske virksomheder. De risikerer at skulle bruge en formue på at forsvare sig mod håbløse anklager om krænkelser af patenter, der aldrig skulle have været udstedt”, siger Thomas Jazrawi.

Faktisk kan det på den måde være en klar fordel for Danmark at stå udenfor.

”Virksomheder vil kunne finde et lille helle her i Danmark, hvor de undgår at blive anklaget for krænkelser af mærkværdige patenter, der strider mod lovgivningen”, siger Thomas Jazrawi.

Han mener, at der er behov for en grundig gennemgang af lovgivningen, og at dette burde være sket inden man indretter et nyt patentsystem i EU.

”For at være på den sikre side skal man lukke de værste smuthuller i lovgivningen. Det skal ske før man begiver sig ud i dette eksperiment, som ingen kender resultatet af. Patentkonventionen er fra 1973, og den trænger i den grad til et eftersyn”, slutter han.

For yderligere information, kontakt:

Thomas Jazrawi: 22742620

NOAHs patentdomstolskampagne er støttet af Europa-Nævnet

EuropaNævnet

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!