Institute of Eternal Utopias - et europæisk initiativ for at gennemføre love som for nogen måske synes utopiske. Foto: NOAH

Green friday EU skal årligt reducere udledningen af klimagasser med 20 %

En ny EU-forordning skal sikre, at EU tager proportionelt ansvar for at opfylde Parisaftens krav om at stoppe den globale temperaturstigning ved 1,5 grader eller et godt stykke under to grader.

29. november 2019 · Kl. 09:41 Nyhed

Partnerne bag aftalen har nærlæst rapporterne fra FN’s Klimapanel og er nået frem til den konklusion, at hvis vi skal have bare nogenlunde chance for at opfylde Parisaftalen, skal EU årligt reducere udledningen af klimagasser med 20%.

Institut for Evige Utopier har været hovedaktør i vedtagelsen. Instituttet er et europæisk initiativ for at gennemføre utopier. Forordningen blev underskrevet, da instituttet besøgte Christiansborgs Slotsplads den 27. november 2019. Se forordningens fulde ordlyd nedenfor.

EUROPA-KOMMISSIONEN BEKENDTGØR
under henvisning til Danmarks og EU's forpligtelse til at opfylde målene i Paris-aftalen
og i erkendelse af
- at Danmark historisk har udledt uforholdsmæssigt meget CO2 til atmosfæren, og at Danmark som et af verdens rigeste lande derfor har en særlig forpligtelse til at nedbringe emissionerne hurtigt
- at Danmark med udgangspunkt i IPCC's globale udledningsbudget for CO2 skal reducere CO2-udledningerne med mindst 20 procent år for år og tilsvarende reduktioner af de andre drivhusgasser, primært metan (CH4) og lattergas (N2O)
- at reduktionen på 20 % årligt skal ses i sammenhæng med den per 14. september 2019 vedtagne Lov om kortere arbejdstid og arbejdsdeling

og ud fra følgende betragtninger
- at mange gerne vil bidrage til at genoprette klodens nødlidende natur, der er påvirket at overforbrug af alle ressourcer, både energi, metaller, vand, træ og fødevarer
- at mange gerne vil slippe for at bære så meget unyttigt skrammel og gamle madvarer ud til affald
- at mange ønsker at livet simpelthen bare bliver 20 % lettere at bære
- at en stor del af befolkningen gerne vil have mere tid til kreative udfoldelser og fordybelse
- at en stor del af den danske befolkning er bekymrede for klimaforandringerne og gerne vil forhindre, at deres børns fremtid ser sort ud

AT DER FOR DANMARK GÆLDER:
§ 1 Den danske stat og alle dens institutioner skal hvert år reducere emissionen af klimagasser med 20 %
§ 2 Alle danske virksomheder – det gælder også landbruget! – skal hvert år reducere deres emissioner af klimagasser med 20 %
§ 3 Alle danske borgere skal hvert år reducere deres emissioner af klimagasser med 20 %

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!