Demo

CETA EU-Parlamentet skal godkende omstridt EU-Canada handelsaftale

EU har siden 2009 forhandlet en handelsaftale med Canada; the Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA). Parlamentet har valgt ikke at spørge EU-domstolen, om aftalen er i overensstemmelse med EU’s traktater. Det samme gælder i Danmark, selvom advokat hævder, at aftalen vil føre til suverænitetsafgivelse.

14. februar 2017 · Kl. 10:14 Pressemeddelelse

CETA skal i morgen, 15. februar, godkendes i EU-parlamentet. CETA har været genstand for meget kritik, da aftalen giver virksomheder mulighed for at sagsøge stater over lovgivning, der beskytter mennesker og miljø gennem investeringsbeskyttelsesmekanismen Investment Court System. Sagerne kan lægges an mod regeringer, der indfører lovgivning, som virksomhederne finder ”urimelig”, da det mindsker deres profit.

Særdomstolen giver udenlandske virksomheder særlige rettigheder og mindsker muligheden for at lovgive af frygt for søgsmål. Vi kender allerede til mange eksempler på sådanne sager, og CETA vil åbne op for endnu flere sager, både fra canadiske firmaer, men også amerikanske virksomheder med kontorer i Canada”, forklarer Nanna L. Clifforth fra NOAH Friends of the Earth Denmark.

NOAH og TTIP-netværket fik sidste år udarbejdet et notat af advokat Georg Lett om særdomstolens betydning for Danmark. Advokaten peger på, at domstolen vil føre til dansk suverænitetsafgivelse, og godkendelsen af aftalen derfor bør føre til en folkeafstemning.

Folketinget skal behandle CETA i marts og april og har ikke fået undersøgt, om der er tale om suverænitetsafgivelse. Det er meget bekymrende på demokratiets og de danske domstoles vegne”, siger Nanna L. Clifforth

Ingen overbevisende grund til aftalen

Det er dog langt fra den eneste bekymrende side ved aftalen. CETA indfører rammer og processer for hvordan, lovgivning skal ensrettes på tværs af Atlanten. CETA gør det muligt løbende at forhandle om lovgivning, der beskytter mennesker og miljø, for at den er til mindst mulig gene for handlen.

Forhandlinger sideløbende med CETA-forhandlingerne tyder på, at det kun vil gå én vej – nedad. Det har eksempelvis været tilfældet med Brændselsdirektivet, som blev fuldstændig udvandet i forbindelse med forhandlingerne, hvor Canada – som eksporterer skifergas – ikke ønskede, at brændselsværdierne skulle afspejles skifergas’ store udslip af drivhusgasser”, uddyber Nanna L. Clifforth

Oveni vil CETA medføre liberaliseringer, som ikke kan rulles tilbage, og sætte barrierer op for lokale indkøb.

Der er ingen overbevisende økonomiske eller beskæftigelsesmæssige gevinster ved CETA. Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) har sagt, at CETA vil skabe større ulighed, og at 90 mio. jobs eller 67 % af beskæftigelsen vil være i fare. EMPL stemte derfor nej til CETA.

Advokat Georg Letts notat om suverænitetsafgivelse i forbindelse med investeringsbeskyttelse

Kontakt

Nanna L. Clifforth

NOAH Friends of the Earth Denmark

5151 7724

nanna@noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!