EU mål langt fra nok for klimaet - og beskæftigelsen

22. februar 2014 · Kl. 19:25 Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE

København, 22. januar 2014

EU mål langt fra nok for klimaet - og beskæftigelsen

EU’s mål for mindre udledning af drivhusgasser og udbygning af vedvarende energi er langt fra tilstrækkelige til at bremse klimaforandringer og omstille energisektoren fra sort til grøn.

Danmark må arbejde for bedre mål i de kommende forhandlinger mellem EU's medlemslande.

EU Kommissionen foreslår 40 procent reduktion i udledning af drivhusgasser og 27 procent vedvarende energi for EU-landene samlet i 2030.

Det vil bare slet ikke være nok til at begrænse klimaændringerne i det omfang, EU selv har stillet op som mål. Det er heller ikke nok til at dirigere investeringerne i energisektoren over i en grøn omstilling.

NOAH Energi og Klima mener, at der er brug for tre bindende mål for EU i 2030. Mål for CO2-udledninger, mål for det samlede energiforbrug og mål for den vedvarende energis andel heraf (så fx briternes planer om ny atomkraft ikke kan tælles med).

Problemet er, at EU allerede i 2020 skulle have haft (mindst) 40 procent reduktion i udledningerne som mål og ikke kun 20 procent. I 2030 skulle EU reducere med hele 80 procent.

”Det er ikke det fjerne mål i 2050, der er vigtigst,” siger Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima. ”Det er vejen derhen, dvs. de samlede udledninger, der bør styre politikken og bestemme milepælene i 2020, 203 osv. Som det er nu, skubber man opgaven foran sig, men den bliver blot større og større. En ting er helt sikkert: det er, at de mål, EU nu har sat, ikke er et fair bidrag til, at vi undgår globale temperaturstigninger langt over de 2 grader, som ellers er EU’s og FN’s mål.”

Kommissionen og EU’s medlemslande ignorerer klimaforskningen og lytter mere til den mest forurenende del af industrien end til klimaforskningen.

”Der er en grundlæggende mangel på forståelse af, hvad der er det vigtige i det, klimaforskningen fortæller os, både blandt politikere og i medierne og i befolkningen generelt trods mange års klimadebat,” fortsætter Palle Bendsen.

Ved pressemødet onsdag sagde Kommissionens formand Manuel Barroso helt åbent, at der ikke havde været lande, der havde forlangt mere end de 40 procent! 

”Det er skuffende, at Danmark ikke har forlangt en hurtigere reduktion. De svage mål fra Kommissionen gør det ekstra vigtigt, at den danske regering i de kommende forhandlinger mellem EU landene kommer ud af busken og kæmper for opstramninger,” udtaler Henning Bo Madsen fra NOAH Energi og Klima og fortsætter: ”Det er også vigtigt, man ikke sætter udviklingen i Danmark i stå. Vi skal have fuld fart på effektiv udnyttelse af energi i alle dele af samfundet og fuld fart på omstilling til vedvarende energi ejet og styret af befolkningen”.   

Vi skal med eksemplets magt vise, at effektiv udnyttelse af energi og udbygning med vedvarende energi kan have store fordele for miljø, forsyningssikkerhed, politisk uafhængighed, demokrati og beskæftigelse.

NOAH Friends of the Earth Denmark opfordrer alle til at arbejde for lokalt fællesejet energi fra vedvarende energikilder i vores fælles fremtid.  

  • Vedrørende lokal fællesejet energi: kontakt projektkoordinator Henning Bo Madsen, hvis du ønsker mere information og evt. et interview: henning(at)noah.dk eller ring 51 26 03 68.
  • Vedrørende EU målene: kontakt klimakoordinator Palle Bendsen, palle(at)noah.dk, tlf. 30 13 76 95
  • Læs NOAHs kommentarer til EU’s Grønbog om 2030-målene fra maj 2013:  http://kortlink.dk/noah/cne7       

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!