Plante

Patenter EU kræver forbud mod patenter på planter og dyr

Efter flere års pres fra civilsamfundet har regeringerne i EU's medlemsstater besluttet at skride til handling mod de lovstridige patenter på konventionelt opdrættede planter og dyr.

22. februar 2017 · Kl. 10:35 Pressemeddelelse

I de seneste år har Det Europæiske Patentkontor (EPO) igen og igen tildelt patenter på planter og dyr, som stammer fra konventionel forædling og avl, selvom det er i strid med lovgivningen. Senest har EPO udstedt patenter på byg og øl for bryggerigiganterne Carlsberg og Heineken.

Både Europaparlamentet og Europakommissionen har åbent kritiseret denne praksis, og nu har EU-landenes regeringer tilkendegivet, at de ønsker at forhindre EPO i at udstede yderligere patenter på planter og dyr.

Pres fra civilsamfundet har ført til handling

Rådets afgørelse i dag er et resultatet af mangfoldige protester fra civilsamfundene. I de seneste år er millioner af underskrifter blevet indsamlet. Hundredvis af civilsamfundsorganisationer er aktive i protestrene mod EPOs patenter på planter.

 "Dette er en stor succes for alle de mennesker, der har protesteret mod tendenserne til monopoliseringer på markederne for  frø, fødevarer og landbrugsprodukter. Det har tvunget de politiske beslutningstagere til endelig at gribe ind." siger Erling Frederiksen fra NOAH, Friends of the Earth Danmark. ”Nu skal vi sikre, at regeringerne også praktiserer, hvad de prædiker og sørge for at alle  smuthuller i lovgivningen virkelig er lukket, så der kan sættes et endeligt  stop for alle patenter på konventionel forædling."

Carlsberg og Heineken udnytter huller i lovgivningen

Patenterne på byg og øl til Carlsberg og Heineken er eksempler på udnyttelse af juridiske smuthuller i patentlovgivningen. Disse patenter er baseret på såkaldte ”tilfældige mutationer", som betyder at disse bygsorter har særlige egenskaber. De anvendte metoder til forædlingen af byggen er ikke nye og dermed altså ikke en opfindelse.

Tværtimod har disse planteforædlingsmetoder længe været kendt af planteforædlere, landmænd og gartnere. De seneste meldinger fra EPO er, at sådanne patenter også vil blive udstedt i fremtiden på trods af de seneste og meget klare politiske udmeldinger.

Patentpraksis strider mod alle regler og anbefalinger

EPO's praksis er i modstrid med holdningen hos Europa-Kommissionen, som fastslår, at der kun kan tildeles patent, hvis et gen indsættes i et genom ved metoder til gensplejsning (GMO).

Patenter som dem, Carlsberg og Heineken har opnået kan få alvorlige og meget samfundsskadelige følgevirkninger: Disse bryggerier er allerede blandt de største i verden med kendte mærker som Carlsberg, Tuborg, Holsten, Paulaner og Gösser.

Carlsbergs ulovlige patenter monopoliserer markedet
Bryggerierne vil kunne påtvinge landmændene som dyrker maltbyg til kun bruge den patenterede udsæd. På den måde kan Carlsberg og Heineken få overskud både fra salget af frøene/udsæden og salget af øllet. Det vil på sigt styrke deres markedsandel og øge monopoliseringen på markedet. De negative konsekvenser vil påvirke både  landmænd, andre bryggerier, planteforædlere og forbrugere.

"Disse patenter er ikke opfindelser, men er baseret på misbrug af patentretten og skal forbydes", siger Erling Frederiksen fra NOAH. "Eftersom virksomhederne og EPO er ikke  villige til at handle i overensstemmelse med ånden i lovgivningen, så er det nu op til de politiske beslutningstagere til at sikre den nødvendige juridiske klarhed."

Kontaktpersoner

Erling Frederiksen, NOAH, Danmark, Tlf: + 45 28212989, erling.frederiksen@gmail.com

Katherine Dolan, Arche Noah, Østrig, Tlf: + 43 (0)  2734 8626, katherine.dolan@arche-noah.at

Christoph Then, No Patents On Seeds, Tlf +49 (0) 151 54 638 040,

info@no-patents-on-seeds.org

EU ministermødet

Yderligere Informationer: No Patents on Seeds

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!