Nord Stream 2 Et brud på Parisaftalen

De fleste investeringer i gas vil strande, hvis EU’s klimamål føres ud i livet.

18. februar 2019 · Kl. 17:48 Nyhed

Indlægget er bragt i Information den 16. februar 2019

Information har skrevet om de geopolitiske genvordigheder ved rørledningen Nord Stream 2, men avisen mangler at behandle et væsentligt aspekt: Hvis Nord Stream 2, der er udset til at føre gas fra Rusland til Europa, godkendes, er det et brud på Parisaftalen.

EU’s nuværende officielle klimamål for 2050 blev vedtaget i 2009. Målet er 80-95 procent reduktion af klimagasser målt i forhold til udledningen i 1990. Man kan stille spørgsmål ved, om dette mål er nok til at opfylde Parisaftalen, men officielt er det sådan, idet EU-Kommissionen har besluttet, at 80 procents reduktion svarer til mindstemålet i Parisaftalen, som defineres ved en temperaturstigning »well below« to grader over den førindustrielle temperatur.

Kommissionen har på den baggrund lavet otte scenarier for, hvordan EU når disse klimamål. Fem af scenarierne når 80 procents reduktion, et scenarie når 90 procent, og de sidste to scenarier når 100 procents reduktion i udledningen af klimagasser, dvs. såkaldt CO2-neutralitet.

Man kan kritisere scenarierne for mangt og meget. Atomkraft vil fortsat udgøre en pæn del af energiproduktionen i 2050, omend naturgas er vigtigst, når det handler om at bygge ny kapacitet til afbrænding af fossile brændsler. Behovet for bioenergi stiger i alle scenarierne i forhold til det nuværende forbrug, uden at Kommissionen undersøger, hvad den øgede produktion af biomasse betyder for målene om biodiversitet og fældning af skov uden for EU. Selv om teknologierne til indsamling og lagring af CO2 ifølge Kommissionen er stødt på større udfordringer end ventet, indgår teknologierne i scenarierne.

Olieforbruget er fortsat relativt højt i alle scenarier. Endelig medtages lækage fra indvinding og transport af gas kun, hvis udslippene sker inden for EU’s grænser.

Men hvorom alting er, vil forbruget af naturgas gå kraftigt ned frem mod 2050, hvis EU skal overholde sine egne klimamålsætninger i 2050. Og der er bestemt ikke udsigt til, at målene bliver slækket i fremtiden – tværtimod.

Gas er ikke løsningen

Imidlertid er der forskel på målsætning og fremskrivning. I 2016 udgav Kommissionen et studie om fremtiden for drivhusgasser i EU, EU Reference Scenario 2016, som fremskriver udviklingen frem til 2050. Ifølge denne undersøgelse vil udledningen af drivhusgasser kun være faldet til knap 48 procent af 1990-niveauet i 2050.

Studiet tager udgangspunkt i nuværende tendenser og tendensprognoser, og det er det studie, som ligger til grund for Gazproms ønske om at bygge Nord Stream 2. I sin seneste miljøvurderingsrapport lader Gazprom skinne igennem, at deres business case vil falde til jorden, hvis EU vælger at leve op til klimamålsætningerne.

Her er vi så i 2019. Der skal ikke det store analyseapparat til at konstatere, at Nord Stream 2 vil være et brud på Parisaftalen. Gasledningen bliver bygget med en levetid på 50 år, selv om den vil være ubrugelig i 2050. En ting er, at et privat selskab forholdsvis åbent og ærligt konstaterer, at de ikke regner med, at EU kommer til at leve op til sine klimamålsætninger for 2050. Langt mere alvorligt er det, at vores politikere i EU og Danmark med åben pande er ved at godkende et projekt, som er et brud på Parisaftalen og EU’s klimamålsætninger. Føj for pokker! Hvad skal de fremtidige generationer gøre, når vækst og fortjeneste fortsætter med at veje tungere end klima i den politiske diskurs?

Tysklands beslutning om at udfase atomkraft og brunkul er naturligvis vigtig i denne sammenhæng. Fortalerne for øget import af gas til Tyskland argumenterer med, at gas er en renere energikilde end kul og ikke skaber de samme langsigtede lagringsproblemer som atomkraft. Men naturgas er og bliver en fossil energikilde og en falsk løsning på klimaproblemerne. Udbygning af gasforsyningen er blot mere af det, vi skal væk fra. Det er langt bedre at bruge investeringsressourcerne på at opbygge reelt vedvarende energisystemer. Vores tyske søsterorganisation i Friends of the Earth og andre organisationer har lavet flere studier, som viser, at Tyskland kan blive fossilfri allerede inden 2035, men det kræver, at landet undgår omveje som at opbygge et gasforsyningssystem, som hurtigt bliver forældet, efterhånden som klimaændringerne bliver tydeligere, og den folkelige modstand mod fossile brændsler stiger.

Hvis vi vil undgå en global temperaturstigning på 3-4 grader sidst i dette århundrede, skal vi og vores politikere begynde at tage hidtil usete beslutninger. En temperaturstigning på 3-4 grader er det samme som for ca. 15 millioner år siden, hvor polerne var isfri, og havet stod ca. 65 meter højere end i dag.

Hvis vi vil tage klimaudfordringerne alvorligt, er Nord Stream 2 den helt forkerte løsning.

Nord Stream 2

  • Nord Stream 2 skal bestå af to tvillingerørledninger, der løber gennem Østersøen fra Ruslands Narvabugt nær den estiske grænse til Greifswald i det nordøstlige Tyskland.
  • Nord Stream 2 bliver over 1.200 km lang og vil fordoble kapaciteten leveret af den nuværende Nord Stream-gasledning.
  • Ud over dansk farvand krydser rørledningen russisk, finsk, svensk og tysk. Samtlige lande skal derfor tillade byggeriet.
  • Gasledningen har en forventet levetid på 50 år og forventes at levere energi til 26 millioner hjem, hvilket svarer til energien fra 39 atomkraftværker.
  • Byggeriet skal stå færdigt i slutningen af 2019. Nord Stream 2 ejes 100 procent af Gazprom.

Støttet af Pulje B

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!