Energinet grøntvakser Baltic Pipe
Energinet grøntvakser Baltic Pipe

Baltic Pipe Energinet grønvasker Baltic Pipe

I Danmark bliver byggeriet af Baltic Pipe forsvaret med, at Norge vil omlægge deres produktion af fossilgas til ”grøn” gas inden 2050. I en analyse viser vi, at Norge hverken kan eller har planer om at producere ”grøn” gas til eksport. Danmark kan heller ikke producere de mængder, der skal til.

17. januar 2022 · Kl. 13:45 Nyhed

I analysen viser vi, at Norge ikke vil være i stand til at producere tilstrækkeligt med ”grønne” gasser til at holde Baltic Pipe i drift uden fossilgas efter 2050. Helt modsat Energinets vision om Baltic Pipe, planlægger den norske regering at fortsætte eksporten af fossilgas i lang tid efter 2050. Alternativt vil Norge bruge Baltic Pipe til brint, der er produceret af fossilgas.

I bedste fald er der derfor tale om urealistisk ønsketænkning fra Energinets side, i værste fald er det bevidst grønvask af et fossilprojekt.

Selvom Energinet og mange andre aktører i Europa italesætter, at Norge i fremtiden kan levere store mængder grønne gasser til EU, er det fossilgas, som Norge satser på. Det er desværre denne plan, den danske regering understøtter ved at tillade, at Baltic Pipe føres igennem Danmark. Baltic Pipe har nemlig en forventet levetid på mindst 50 år.

Analysen undersøger også, om Danmark vil kunne producere tilstrækkeligt med ”grønne” gasser, når Norge hverken vil eller kan. Det vil mindst kræve, at hele – eller en uforholdsmæssig stor andel af – den danske produktion af vedvarende energi i 2050 – bliver brugt til produktion af ”grønne” gasser til Baltic Pipe.

Analysen, Energinets grønvask af Baltic Pipe, kan downloades her.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!