Klimalov Den rigtige vej - men for langsomt

4. maj 2010 · Kl. 12:37 Nyhed

Energivisionen fra oppositionspartierne drejer udviklingen den rigtige vej, men det går ikke hurtigt nok, hvis Danmark skal yde sin del til at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Set fra et miljøsynspunkt skal CO2 udledningen reduceres hurtigere, mener NOAH.

”Vi håber selvfølgelig, at der snart kan skabes et bredt flertal i Folketinget for i det mindste de målsætninger, som oppositionen nu har opstillet” udtaler Henning Bo Madsen fra miljøorganisationen NOAH - Friends of the Earth Denmark.

”Partiernes opbakning til en klimalov er også meget positiv,” fortsætter Henning Bo Madsen. ”Det vil være et nødvendigt instrument, hvis vi skal kunne dreje hele samfundet i en bæredygtig retning, uden at der bliver lavet tiltag, der modarbejder et bæredygtigt samfund. Vores udgangspunkt har været: Hvad er miljømæssigt nødvendigt, er det teknisk muligt, og er det økonomisk overkommeligt”

NOAH mener, at Danmark kan og skal være fri for fossile brændsler allerede i 2030 og ikke først i 2050, som Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten sætter som mål i deres fælles udspil KlimaDanmark_2050_en_energivision

NOAH har netop selv lanceret sin vision for Et fossilfrit Danmark. ”Og vi bidrager selvfølgelig gerne med vores handlingsforslag og beregninger. Senere på måneden offentliggør vi en udførlig energihandlingsplan, der er et af de vigtigste værktøjer frem mod et fossilfrit samfund”, fortæller Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!