Ingen patenter på såsæd
Over 820.000 mennesker i hele Europa har nu skrevet under mod patenter på planter og dyr

Patenter Den Europæiske Patentorganisation modarbejder aktivt EU's forbud mod patenter på planter og dyr

Den Europæiske Patentorganisation, EPO, forsøger at gøre det lettere for de multinationale koncerner som f.eks. Monsanto og Bayer at få monopol og eneret på frø og planter i form af patenter. På fredag den 29. juni skal Administrationsrådet for det Europæiske Patentkontor stemme om den fremtidige praksis for udstedelse af patenter på planter og dyr.

26. juni 2017 · Kl. 10:38 Høringssvar

EU og EU-parlamentet har i lighed med mange organisationer flere gange påpeget, at Patentorganisationen  i de senere år har udstedt patenter i strid med EU's lovgivninger på området.

Det er baggrunden for, at de 38 medlemslande af Patentorganisationen nu skal vedtage en ny praksis som er mere i overensstemmelse med EU's bestemmelser.

Udadtil er der lagt op til vedtage, at der ikke kan tages patenter på grundlæggende  biologiske processer.

Men det fremgår af gennemførelsesforskrifterne til EPO's fremlagte forslag, at man i praksis planlægger at omgå dette forbud ved at tillade patenter på celler og forædlingsmetoder,og på den måde i praksis tillade og muliggøre patenter – og dermed monopoler - på planter og dyr.

EU's lovgivning siger, at der kun kan tages patenter på planter og der dyr der er genetisk manipulerede (GMO)

De forslag som EPO har fremlagt vil fuldstændig underminere de retningslinjer som EU-lovgivningen og Kommissionen har opstillet.

Patentadvokater og de store koncerner vil vide, hvorledes de kan udnytte EPO's forslag, der er hullet som en si, og dermed i praksis få antallet af patenter på planter og dyr til at eksplodere.

Hidtil har planteforædlere i EU fået deres rettigheder til nye sorter beskyttet af EU's sortsbeskyttelsessystem, som sikrer forædlerne licencer eller betalinger fra dem, der benytter deres planter, men som samtidigt sikrer, at enhver har ret til at forædle videre på disse sorter.

Det sidste er uhyre betydningsfuldt for at udvikle og fastholde en dynamisk og levende forædlingskultur.

Et patent giver derimod ejerskab til planten og ingen må forædle videre på planten uden ejerens tilladelse. Og ejeren, ofte en multinational koncern, ønsker ikke konkurrence.

Patenter på planter vil altså begrænse udbuddet, variationen og dynamikken i planteforædlingen.

EPO, den Europæiske Patentorganisation, er en selvejende institution og altså ikke en EU-institution og dermed ikke underlagt EU. Men skal naturligvis alligevel i nogen grad overholde lovgivningen i EU.

EPO lever af at udstede patenter og forsøger vedholdende at udstede så mange patenter som muligt – ofte i strid med EU's lovgivning.

EPO er en fuldstændig hermetisk lukket organisation. Der er absolut ingen offentligt indsigt i organisationens sagsakter.

Alle begæringer om aktindsigt til danske myndigheder vedrørende EPO og det nu fremlagte forslag er blevet pure afvist.

De milliardindtægter og monopoler til multinationale koncerner, som denne aftale vil betyde – hvis den vedtages – er tilsyneladende i Danmark afhængig af en enkelt person; nemlig Jesper Kongstad, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen og formand for Administrationsrådet for EPO.

De danske myndighed og ministerier interesserer sig tilsyneladende ikke for, hvorfor Jesper Kongstad ønsker at støtte et forslag, som reelt vil smadre planteforædlingen i Danmark.

Tuborg ...gør noget ved profitten...

I 2016 blev der indgivet 60 patentansøgninger på konventionelt forædlede planter – primært fra DuPont, Monsanto, Dow AgroSciences, Bayer og Syngenta og der er udstedt flere af den slags patenter - herunder til Carlsberg Group og Heineken som har fået patenter på maltbyg-sorter. 

På Roskilde Festival sælges kun Tuborg (som er ejet af Carlsberg) som har opnået totalt monopol. Det er disse firmaers interesse at opnå den slags uniforme monopoler for hele samfundet – på alt lige fra maltbyg, kartofler, mælk og kvægracer.

Små og mellemstore forædlere og firmaer bliver trængt ud af markedet og det vil efterhånden kun blive muligt at købe patenterede frø, planter og dyr.

De store koncerner vil dermed komme til (endnu mere) at kontrollere hvad og hvordan fødevarerne kommer på markedet.

Bayer og Monsanta sidder allerede nu på en fjerdedel af verdensmarkedet for frø.

EPO foreslår, at når to patenterede sorter krydses, så skal patentet videreføres til den nye sort og alle de produkter der kommer ud af det. F.eks. brød eller øl.

Carlsbergs patenter på bygsorter har også fået patenter på bryggeprocessen, egenskaberne i byggen og øllet.

Det er et totalt ophørsudsalg af vores fælles fødegrundlag.

Den danske Patent- og Varemærkestyrelse har undtagelsesvist, og efter pres fra www.no-patents-on-seeds.org, udbudt en seks dages høringsrunde for kommentarer og bemærkninger til EPO's forslag. 

Høringsfristen er i dag  mandag den 26. juni 2017. Du kan læse NOAH og No Patents on Seeds høringssvar nedenfor.

De 38 landes medlemmer af Administrationsrådet, hvor Jesper Kongstad er formand, skal stemme om forslaget fredag den 29. juni i Haag.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!