Klimaforhandlinger De rige lande holder kursen mod voldsomme klimaforandringer

19. oktober 2015 · Kl. 11:41 Pressemeddelelse

Friends of the Earth advarer i dag mod, at de rige lande – som bærer hovedansvaret for klimaforandringerne frem til i dag – fastholder kursen mod mere ødelæggende klimaforandringer.

De rige lande vil ikke i tilstrækkelig grad reducere deres udledninger af drivhusgasser. Denne advarsel kom i dag, hvor repræsentanter for verdens regeringer mødes til den sidste runde af forhandlinger om et udkast til en ny klimaaftale, der skal afsluttes ved COP21 i Paris til december.

”Aftaleudkastet er på vej til at afmontere hovedprincippet i FN’s Klimakonvention om retfærdighed. Det er simpelthen uacceptabelt. Lande som USA, Japan, Rusland, Australien og Canada må sammen med EU påtage sig deres rimelige ansvar,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark.

De reduktionsmål, som er bordet, er langt fra tilstrækkelige, og aftaleudkastet forringer desuden de i forvejen alt for svage elementer om klimafinansiering. Kompensation for tab og ødelæggelser i udviklingslandene er stort set skrevet ud af teksten, som gennemgående favoriserer de rige lande.

”De løfter om at reducere udledningerne, som de rige lande er kommet med, er under halvdelen af det, der er brug for. Det aftaleudkast, som er på bordet i denne uge viser, at mange er villige til at acceptere irreversible og ødelæggende konsekvenser for mennesker og for Jorden,” siger Susann Scherbarth, klimatalsperson for Friends of the Earth Europe.

Med de takter, som ses i aftaleudkastet, vil tilværelsen for millioner af mennesker blive yderligere udsat som følge af tørke eller oversvømmelser. Mange vil miste livet under de hyppigere storme og oversvømmelser. Hundredtusinder vil blive nødt til at flygte. ”Politikerne er på vej til at svigte os ved topmødet i Paris. Under pres fra transnationale selskaber vil de agitere for kul, skifergas og atomkraft både under FN-forhandlingerne og på hjemmebane. I mstedet burde de forpligte sig til drastiske nedskæringer i udledningerne og en transformation af energisystemerne,” udtaler Dipti Bhatnagar, klimatalsperson for Friends of the Earth International.

En lang række civilsamfundsorganisationer har i dag offentliggjort en ny rapport: 'Fair Shares: A Civil Society Equity Review of INDCs'. [1] Rapporten viser, at mange udviklingslande har givet løfter om at gøre mere end deres fair andel, alt imens de rige lande er langt fra gøre deres.

Rapporten påpeger, at selv om retfærdighed er et centralt princip i FN’s Klimakonvention, så har landene givet sig selv lov til at fastsætte deres egne mål ud fra nationale hensyn og ikke ud fra hensyn til, hvad der er behov for globalt.

FLERE INFORMATIONER, BONN

Susann Scherbarth, climate justice and energy campaigner at Friends of the Earth Europe: susann.scherbarth@foeeurope.org or +32 486 34 18 37

FLERE INFORMATIONER, INTERNATIONALT

Dipti Bhatnagar, Friends of the Earth International's climate justice coordinator: dipti@foei.org or +258 840 35 65 99

FLERE INFORMATIONER, DANMARK

Palle Bendsen, klimatalsperson, NOAH Energi og Klima; palle@bendsen.dk; mobil 30 13 76 95

NOTER
[1] Et resume af rapporten findes her: http://civilsocietyreview.org/http://civilsocietyreview.org

Den fulde rapport bliver publiceret i november. I rapporten opgøres det retfærdige bidrag fra hvert land ud fra det enkelte lands ansvar for klimakrisen plus deres kapacitet til at handle. Rapporten er baseret på de oplysninger, som 150 regeringer har indrapporteret til FN om deres intentioner med hensyn til reduktioner. (Intended Nationally Determined Contributions, INDCs)

Hovedpunkter i rapporten:

- Ambitionen hos alle de større udviklede lande er langt fra det der ville være deres fair andel, som ikke kun omfatter indsats hjemme, men også international klimafinansiering. Det største gab findes hos Rusland (som ikke bidrager overhovedet), Japan (som bidrager med cirka 10 procent af deres fair andel) og USA (der bidrager med cirka 20 procent af deres fair andel) og EU, som bidrager med lidt mere end 20 procent.

- Flertallet af udviklingslande har indrapporteret mål, der overstiger deres fair andel. Det gælder for Kenya, Kina og Indonesien. Indien er stort på højde med deres fair andel, medens Brasilien ligger på ca. to tredjedele.

- For de fleste udviklede lande gælder det, at deres fair andel overstiger det, der teknisk kan lade sig gøre hurtigt nok. Det, der ligger herudover, skal derfor opfyldes ved at yde støtte til en lige så stor reduktion i udviklingslande. Det vil være tilfældet for cirka halvdelen af de reduktioner, der er brug for globalt. Heraf ses at der er brug for en voldsom forøgelse af international klimafinansiering, teknologioverførsel og anden støtte.

- Der er en slående mangel på tilsagn om finansiering. Der især brug for betydeligt øget offentlig finansiering på områder som tilpasning og erstatning for tab og ødelæggelser i udviklingslandene.

[2] Se endvidere Peoples Test on Climate: http://kortlink.dk/peoplestestonclimate/hkex

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!