Danske organisationer siger nej tak til Nord Stream 2
Danske organisationer siger nej tak til Nord Stream 2

Klima Danske organisationer siger nej tak til Nord Stream 2

18. september 2018 · Kl. 09:30 Nyhed

I et brev til udenrigsministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren beder 13 danske energi-, miljø- og udviklingsorganisationer de to ministre om at gøre alt, hvad de kan, for at forhindre Nord Stream 2. Hvis projektet gennemføres, vil Tyskland være tvunget til at importere milliader af kubikmeter russisk fossil gas i 50 år frem. Og energisystemet i Nordeuropa bliver låst fast i afbrænding af fossilebrændsler til 2070.

Projektet er i direkte modstrid til erklærede mål om havbeskyttelse og rehabilitering af havmiljøet i Østersøen. Rørføringen er planlagt til at gå gennem fem beskyttede naturområder i Østersøen samt det russiske naturreservat Kurgalsky. Habitater, der nyder streng beskyttelse, f.eks. undersøiske enge af havgræs og stenrev, vil blive dermed ødelagt, og sjældne havfugle og marsvin bliver fordrevet fra nogle af deres vigtigste levesteder.

Hvis byggeriet gennemføres, vil det resultere i udledning af over 100 millioner tons CO2 om året. Desuden vil der ske lækager af betydelige mængder metan fra de forskellige installationer omkring rørledningen.

Med en forventet levetid på 50 år vil røret levere fossile brændstoffer til Europa langt ud over det tidspunkt, hvor afbrænding af fossile brændsler skal være afviklet i Europa. Hvis EU skal opfylde sin del af Paris-aftalens målsætninger, kan unionen ikke fortsætte med at forbruge fossil gas i yderligere 50 år. Det resterende kulstofbudget er simpelthen for lille til, at udledning af CO2 fra fossile brændstoffer kan fortsætte i yderligere 50 år. Alene af den grund er projektet en dårlig business case. 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!