majs
GMO-majs

Genredigering i landbruget Briefing om nye GMO'er

I juli 2018 besluttede EU's øverste domstol, at en ny generation af genetisk modificerede (GM) fødevarer og planter - såkaldt GM 2.0 - skal undergå sikkerhedskontrol, før de kan bruges i EU. Vi følger nu op med en briefing om de nødvendige foranstaltninger i nær fremtid.

16. oktober 2018 · Kl. 16:42 Nyhed

EU-Domstolen præciserede at gældende GMO-lovgivning dækker over den nye bølge af GMO'er, hvilket betyder, at disse afgrøder skal undergå risikovurdering, mærkning og godkendes som GMO-såsæd, hvis det dyrkes i EU-lande. 1+2  Således kan landmænd, avlere og forbrugere træffe et velinformeret valg om de ønsker at dyrke og spise GMO'er. 

Loven er ikke et forbud: det betyder blot, at GMO 2.0 skal reguleres og at enhver dyrkning eller import af fødevarer og foder følger eksisterende EU-regler.

Dette er et slag for biotek-industrien, der i en årrække har arbejdet hårdt for at undtage de nye GM-teknikker fra de gældende GMO-regler. Men EU-Domstolen forkastede fuldstændigt enhver omgåelse af EU's regler for risikovurdering og mærkning, og de understregede ydermere, at potentielle risici ved de nye GMO'er "kan vise sig at ligne dem, der skabes gennem produktion og frigivelse af GMO gennem transgenese" (det gamle GMO).

Hvad betyder det for forbrugerne?

Forbrugerne bevarer deres ret til at træffe et velinformeret valg om, hvilken mad de ønsker på deres tallerkener.3 I henhold til EU-loven skal GM-fødevarer nemlig mærkes. En række GM-fødevarer er tilladt i EU, men på baggrund af en stærk modstand fra forbrugere og fødevaresektoren, er disse fødevarer faset ud over det seneste årti. Dette bevirker, at det meste af den solgte mad ikke indeholder GM-ingredienser.

Hvad betyder det for landmænd, planteforædlere og fødevaresektoren?

Landmænd, forædlere og fødevareproducenter skal fremvise at et produkt er en GMO eller indeholder GM-ingredienser. Således skal de følge strikse regler for de såkaldte sporbarheds- og mærkningskrav til GM-frø, mad og foder.4

Mens EU-Domstolens afgørelse er gode nyheder for virksomheder inden for fødevaresektoren, som er forsigtige med potentiel GM-forurening i deres leverancer, eliminerer det ikke problemet fuldstændigt. Det næste skridt er, at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger mod forurening fra de nye GM-teknikker fra feltforsøg i Europa, og fra import fra lande uden for EU. Dette kan gøres ved, at der også her findes tilstrækkelige kvalitets-styringssystemer, samt at der udvikles testmetoder hurtigst muligt.

Desværre har EU-Kommissionen endnu ikke arbejdet med testmetoder til GM 2.0, hvilket kan medføre visse omkostninger for avlere, forædlere og fødevareproducenter. Dette kan forhindre myndigheds-kontrollen for import at imødegå fuld implementering af EU-Domstolens kendelse (se nedenfor).

GM-reglerne om sporbarhed gør det muligt for plantefirmaer at modtage oplysninger om, hvorvidt genredigering – og hvilken metode – der er brugt i processen af deres udgangsmateriale.

Hvilke foranstaltninger kræves af nationale regeringer og af Europa-Kommisionen?

En EU-Domstolsafgørelse er altid endelig og kan ikke udfordres. Den træder straks i kraft. De mest presserende skridt hen imod at sikre at dommen bliver respekteret, er en klar kommunikation og koordinering fra Kommissionen om de næste foranstaltninger til fuld gennemførelse af afgørelsen, hvilket efter vores vurdering indebærer:

A) Tests af import

Baseret på offentligt tilgængelig information, dyrkes kun én GM 2.0-plante kommercielt, hvilket er genredigeret rapsfrø kaldet Cibus i USA og Canada. Derfor skal importen af afgrøden fra disse lande testes. EU-Kommissionen bør straks meddele eksportører, at enhver rapsfrøimport fra disse lande skal have certifikat for at sikre, at de er fri for genredigeret Cibus. Dette betyder en bindende prøveudtagnings- og testprotokol for rapsfrø, der ligner dem, der er udviklet til ulovlig handel med GMO-ris i 2006 og GMO-hørfrø i 2009.5 Dette kræver koordinering fra Kommissionen og kan ikke udvikles og implementeres alene af de 28 EU-regeringer.

Desuden bør Kommissionen arbejde sammen med nationale laboratorier for at udvikle testmetoder til nye GMO 2.0-teknikker - såsom CRISPR. Uanset om det omhandler de gamle eller de nye GMO, er biotek-virksomheder lovmæssigt forpligtet til at levere en testmetode til enhver GMO, der er godkendt i EU. Desuden skal europæiske laboratorier opdatere deres testprotokoller for uautoriseret GM 2.0, på samme måde som de igangværende opdateringer til første generation GMO, der er godkendt uden for EU.

B) Feltforsøg

Nationale regeringer skal sikre, at dyrkning af GM 2.0-afgrøder i det åbne system overholder EU-lovgivningen og den nationale GM-lovgivning. Ethvert feltforsøg, der ikke er godkendt i henhold til GMO-lovgivningen, er ulovligt og skal straks stoppes.

Konklusion

Europa-Kommissionen er nødt til hurtigt at berolige fødevareproducenter og forbrugere om, at EU-Domstolens afgørelse straks implementeres og overholdes. Der er et stort behov for, at man samarbejder med testlaboratorier og biotek-virksomheder for at monitorere, at fødevareimport opfylder EU's standarder for sikkerhed og gennemsigtighed. Her kunne man benytte de testlaboratorier der allerede har indgivet forslag til hvordan man løser problematikken.6 De nationale regeringer skal sikre, at ethvert forsøg af GM 2.0-afgrøder nøje overholder GMO-lovgivning.

 

1 http://www.foeeurope.org/sites/default/files/gmos/2018/gmo_20_briefing…

2 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp1801…

3 Den eneste undtagelse er, hvor dyr fodres med GM-foder. Produkter fra disse dyr er ikke mærket.

4 https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/traceability_labelling_en

5 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-06-310_en.htm, https://www.reuters.com/article/trade-gmo-flax/europe-finds-gmo-in-11-c…

6. https://www.infogm.org/6361-eu-no-program-to-detect-new-gmos

 

Briefing om GM 2.0.pdf (124.75 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!