Kindel Media
Foto: Kindel Media

Trafik Blind satsning på elbiler er en miljømæssig og klimamæssig blindgyde

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik opfordre - i lyset af bl.a. Klimarådets anbefaling om brug af forbrugsbaseret klimaaftryk - Folketingets partier til at genoverveje den ensidige satsning på elbiler

13. december 2022 · Kl. 13:55 Nyhed

Satsningen på elbiler belaster på grund af meget lav beskatning statskassen, og har tilmed et meget stort klimaaftryk eksempelvis på omkring 25 ton CO2e pr. bil ved produktion af en Volvo XC40 Recharge elbil med batteri.

En politik med, at danskere skal anskaffe sig 1 million elbiler frem mod 2030 er fuldkommen uforsvarlig. Vi har med 2.799.758 personbiler pr. oktober i år allerede rigeligt med privatbiler i Danmark. I pendlerbilerne er der i gennemsnit kun 1,05 person pr. bil og bilerne står i øvrigt parkeret omkring 96 % af tiden.

En transportpolitik med fortsat vækst i antallet af privatbiler, bruges også som begrundelse for udvidelser af motorveje og nye infrastrukturanlæg, der i sig selv er skadelige for klimaet, miljøet og naturen og desuden lægger beslag på milliarder og atter milliarder af skattekroner. Det mest klimavenlige er at satse på elektrisk kollektiv transport, elcykler og cykler. Og så bruge den eksisterende meget store bilpark mere fornuftigt med mindre kørsel og lavere hastigheder. Først når den eksisterende bilpark efterhånden er udtjent er det fornuftigt at erstatte bilerne med elbiler af moderat størrelse. 

Der er forskellige danske målsætninger vedrørende antallet af elbiler i 2030. Der er en del partier, der opererer med 1 million elbiler i 2030.

Hvis man bruger Volvos tal og regner med 1 million elbiler, så er klimaaftrykket ved produktion af disse biler med tilhørende batterier omkring 25 mio. ton CO2e. Før de har kørt en eneste kilometer.

Det vil klimamæssigt være fuldkommen urimeligt at belaste klimaet med et så stort klimaaftryk, når der er masser af andre muligheder for at indrette et transportsystem på en måde, så klimabelastningen reduceres

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!