off transport

Trafikplanlægning Bilisme favoriseres frem for offentlig trafik

Kollektive trafikanters tid vurderes normalt til 0 kr. i timen, mens bilisters tid i trafikplanlægningen prissættes til mellem 90 og 577 kr. i timen. Det giver en kraftig skævhed i trafikplanlægningen.

26. februar 2019 · Kl. 15:17 Nyhed

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har d.d. sendt en opfordring til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget med kopi til Danske Regioner og KLHer lidt om baggrunden for henvendelsen, som du kan læse nedenunder.

Baggrunden er, at vi ønsker at få rettet op på en ressourceforvridende og miljøbelastende skævhed i trafikplanlægningen. Den skyldes bl.a. at de kollektive trafikanters tidstab sjældent indgår i trafikplanlægningen. Det er sådan, at kollektive trafikanters tid i praksis normalt vurderes til 0 kr. i timen, mens bilisters tid i trafikplanlægningen prissættes til mellem 90 og 577 kr. i timen.

Hvis man kigger på de officielle Transportøkonomiske enhedspriser ser det fint ud. Her er tidsforbruget for kollektive trafikanter vurderet højt: https://www.cta.man.dtu.dk/modelbibliotek/teresa/transportoekonomiske-enhedspriser

Disse høje takster afspejler, at kollektive trafikanter er meget tidsmæssigt sårbare, fordi de ofte har et kompliceret rejseforløb med bl.a. ventetid, skjult ventetid, skiftetid m.m. Som bilist kan man normalt køre afsted på ethvert tidspunkt uden disse tidstab.

Problemer er, at taksterne stort set ikke bruges i den kollektive trafik. Nedskæring af den kollektive trafik sker for at spare penge - uanset konsekvenserne for passagererne. Det ser vi for tiden bl.a. i Region Sjælland og Region Midtjylland.

På vejsiden tæller hvert minut. På det seneste er flere Kommuners ønsker om lavere hastigheder på motorveje nær beboelse afvist under henvisning til, at bilister derved skal bruge lidt ekstra tid. De få ekstra minutters køretid omregnes efter taksterne for ”forsinkelsestid” og lavere hastighed afvises derfor, som værende for ”dyr”. Få minutter for den enkelte bilist vejer tungere end støjramte beboeres mulighed for tålelige forhold i deres boliger, udenfor disse og mulighed for nogenlunde uforstyrret nattesøvn.

Med venlig hilsen
Ivan Lund Pedersen
Kjeld A Larsen

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!