Ukraine Alle mennesker har ret til at leve i fred

Torsdag morgen vågner Europa op til krig. Fred kan vi ikke tage for givet, og det er forfærdeligt, at Europa igen skal se krigens ansigt. NOAH tager på det stærkeste afstand fra krig og støtter alle menneskers ret til at leve i fred og frihed.

24. februar 2022 · Kl. 12:56 Nyhed

Vores solidaritet går i dag til befolkningen i Ukraine, til alle de mennesker, der oplever at måtte flygte og være vidner til krigens forfærdelige menneskelige omkostninger. Vores medfølelse går til alle dem, der tvinges til at være soldater i en væbnet kamp imod hinanden af omstændigheder, de ikke har ønsket, og hvor de risikerer at slå ihjel eller selv at blive slået ihjel.

NOAH støtter en fredelig og diplomatisk løsning i Ukraine. Vi opfordrer magthaverne til at lytte til menneskers ønske om liv i fred og frihed og ikke eskalere situationen yderligere.

__________________________

Ukraine: All people have the right to live in peace

Thursday morning, Europe wakes up to war. We cannot take peace for granted, and it is terrible that Europe should once again see the face of war. NOAH strongly dissociates itself from war and supports the right of all people to live in peace and freedom.

Our solidarity today goes to the people of Ukraine, to all the people who may have to flee and witness the terrible human costs of war. Our sympathy goes to all those who are forced to be soldiers in an armed struggle against each other by circumstances none of them have wanted and where they risk killing or being killed.

NOAH supports a peaceful and diplomatic solution in Ukraine. We urge those in power to listen to people's desire for life in peace and freedom and not to escalate the situation further.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!