På besøg hos Klimaministeriet
NOAH og Baltic Pipe Nej Tak besøgte Klimaministeriet

Baltic Pipe Åbent brev til regeringen

“Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi.” En række klimaorganisationer opfordrer til, at regeringen dropper planerne om gasrørledningen ‘Baltic Pipe’.

3. december 2019 · Kl. 11:03 Nyhed

Godt hundrede mennesker gik onsdag den 27. november gennem København, fra Gammeltorv til Klima- energi og forsyningsministeriet. Demonstrationen sagde nej til Baltic Pipe – bygningen af en gasledning tværs igennem Danmark. I ministeriet gik demonstrationen ind i forhallen med et åbent brev til regeringen.

Brevet er underskrevet af en bred gruppe NGO’er. Demonstranterne bad klimaminister Dan Jørgensen om at komme ned og modtage et åbent brev, men han viste sig ikke. I stedet læste demonstranterne brevet op, og Dan Jørgensen kan få mulighed for at læse brevet nedenfor. Få minutter efter kom der til gengæld en stor mængde politi – omtrent én til hver demonstrant. Det viste sig at være totalt unødvendigt. Demonstranterne pakkede sammen og tog hjem – men lovede at komme igen.

Af en række organisationer imod opførelsen af Baltic Pipe

Kære statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin og formand for Energinet Lars Barfoed.

Vi ser med stor bekymring på planerne om anlæg af gasrørledningen Baltic Pipe og den tilhørende kompressorstation ved Tågeskov.

Det 12-14 milliarder kr. dyre projekt er yderst problematisk, da det står i direkte modsætning til de europæiske klimamål og Parisaftalen, er til skade for naturen, berører tusindvis af lokale og er en usikker og risikabel investering.

Klimakrisen er her, dens konsekvenser rammer allerede millioner, og øjeblikkelig handling kræves. Gentagne rapporter fra bl.a. IPCC har konkluderet, at ambitiøse reformer og tiltag er nødvendige, hvis vi vil sikre, at ondt ikke skal blive til værre. Fortsatte investeringer i fossil infrastruktur som Baltic Pipe modarbejder EU’s klimamål og Parisaftalen, og risikerer at fastlåse vores samfund til brugen af gas og dermed forsinke overgangen til vedvarende energi betydeligt.

Med Baltic Pipe er der ingen positive scenarier i horisonten:
Hvis Polen gør det fornuftige og rigtige for klimaet, og omlægger til vedvarende energi, bliver Baltic Pipe en økonomisk fiasko, som danske borgere er med til at hæfte for. Bliver projektet derimod en økonomisk succes, skyldes det, at Polen fortsætter med at brænde fossile brændsler af til skade for klimaet.

Gas er ikke en grøn energikilde – heller ikke selvom det kaldes ‘naturgas’:
Gas er et fossilt brændsel, der udover CO2-udledninger, resulterer i betydelige udslip af metan (CH4), en drivhusgas, der i de første 20 år i atmosfæren er op til 80 gange mere potent end CO2. Derfor er Energinets argumenter om naturgas som erstatning for andre fossile brændsler, såsom kul, omsonst. Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi.

Som følge af dette bør Danmark være vores ansvar bevidst og handle i stedet for bare at snakke. Hvis vi virkelig ønsker at være en grøn stormagt, skal vi ikke bare ændre vores eget samfund, men bruge vores indflydelse der hvor vi kan. Det betyder i dette tilfælde at hjælpe Polen med en indfasning af grøn energi – ikke af gas.

Flere politikere peger på, at etableringen af Baltic Pipe er en nødvendighed for at styrke EU’s interne energimarked, og sikre større selvstændighed fra russiske gasreserver.

Men hvis EU ønsker reel energisikkerhed og selvstændighed, er løsningen ikke endnu en gasledning og en fortsat udbredelse af fossil energi. I stedet ligger løsningen i udviklingen af et stærkere vedvarende energinet.

En lokal klimakatastrofe

Baltic Pipe er ikke kun en katastrofe for klimaet, men også for de lokale:
Fra Varde over Kolding, Middelfart, Odense, Slagelse og Næstved bliver tusindvis af borgere berørt af projektets 230 km anlægsarbejde på land. Det vil især ramme landbruget, men vil også resultere i faldende ejendomsværdier, ekspropriering af land og manglende salgbarhed.
Lokale har følt sig overhørt og oplever en generel håbløshed, da projektet er blevet udviklet og godkendt uden ordentlig borgerinddragelse, transparens og offentlig debat.

Det har ført til betydelig lokal modstand, især mod bygningen af kompressor-stationen ved Tågeskov, der ikke ser ud til at ende foreløbigt.

Danskerne har desuden klart tilkendegivet deres ønske om reel handling på klimaspørgsmålet. Det har vi set henover de sidste måneders marcher, demonstrationer og klimastrejker, hvor titusindvis har protesteret i mere end 20 byer landet over.

Givet de ovenstående grunde mener vi, at det ikke er i almenvellets interesse, at Danmark lægger land og vand til Baltic Pipe projektet. Derfor vil vi på det kraftigste anbefale Energinet og den danske regering at droppe planerne om anlæg af gasrørledningen Baltic Pipe og den dertilhørende kompressorstation ved Tågeskov.

Lad os droppe den fortsatte investering i fossil energi og handle til fordel for klimaet, naturen, de lokale og demokratiet.

Underskrevet:

– 350 / Klimabevægelsen i Danmark
– Borgergruppen i Everdrup
– Everdrup Bylaug
– Folkets Klimamarch
– Global Aktion
– Den Grønne Studenterbevægelse
– Klima Aktion DK
– KlimaKollektivet
– Mellemfolkeligt Samvirke
– NOAH

Fotos: Jan Henningsen, NOAH

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!