Klima SOS En dansk klimalov - perspektiver for kommunerne

17. november 2010 · Kl. 11:36 Nyhed

Debatmøde onsdag 1. december 2010,  kl. 18.30 - 21.30

Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus C

Program

Indledning

Klimapolitik efter COP15 – i Danmark og EU v. Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi

NOAHs forslag til en klimalov v. Kim Ejlertsen, NOAH

Perspektiver for kommunerne v. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Århus Kommune CO2-neutral i 2030 
v. Jan Nielsen, klimachef, Århus Kommune

PANELDEBAT med

Hans Okholm (SF), Silkeborg Kommune (afbud)
Christian Kloppenborg-Skrumsager (V) Kolding Kommune
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Jan Nielsen, klimachef, Århus Kommune
Hans Pedersen, Vedvarende Energi
Kim Ejlertsen, NOAH Energi og Klima

Ordstyrer
Palle Bendsen, NOAH Energi og Klima

Arrangører: Vedvarende Energi, INFORSE og NOAH Energi og Klima

 

Gratis adgang, men gerne tilmelding til 70 22 30 66 el. Kontakt @ klima-sos.dk

Baggrundsmaterialer

Baggrundsmateriale:

Udkast til Klimalov fra NOAH 26-3-2010

Notat om reduktionsforløb og drivhusgasbudgetter i en dansk klimalov

Notat om dansk energi- og klimapolitik af prof. dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet

Klima- og Energiministeriet: Kommunebarrierekatalog

Kommunernes muligheder - publikation fra Det Økologiske Råd

Århus Kommunes klimaplan

Kolding Kommune

Silkeborg Kommunes klimaplan m.m.

Klimalove i EU

EU: Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020

Europa-Nævnet har støttet arrangementet økonomisk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!