EU Rådsmøde uden klimafremskridt

EU’s stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd har vedtaget en fælles holdning til FN klimaforhandlingerne, COP16, der begynder i Cancun i Mexico sidst i november. Læs NOAHs kommentar til de klimapolitiske konklusioner fra mødet

29. oktober 2010 · Kl. 10:56 Pressemeddelelse

Handlekraftige politikere efterspørges

Rådet erkender, at det haster med fremskridt i kampen mod klimaændringer, men forventningerne er sænket voldsomt i forhold til sidste års COP15 i København. Nu ser man kun COP16 som en mellemstation på vej mod en bindende aftale. Henning Bo Madsen fra NOAH Energi og Klima siger: ”EU - og Danmark – skal i stedet vise handlekraft i klimaforhandlingerne. Alle må lære af tidligere fiaskoer, og EU’s ledere må erkende, at det europæiske kvotehandelssystem ikke har leveret de nødvendige reduktioner af udledningerne. Der bliver gjort alt for lidt for hjemlige reduktioner af udledninger, og alt for meget bliver skubbet over på projekter i udviklingslande, som ikke bidrager til en bæredygtig udvikling og brug af den bedste tilgængelige teknologi.”

Hvis EU og den danske regering stadig føler et ansvar for, at klimaforhandlingerne i Cancun fører til reel reduktion af klimapåvirkningerne, så må der ske store ændringer.

EU-landene skal forpligte sig til bevilling af statslige midler til at støtte udviklingslandenes klimaindsats ud over udviklingsmidlerne. I de senere år er det lige så meget finansieringen af klimaindsatsen, der har forhindret fremskridt. Udviklingslandene stiller med god ret krav til de rige lande om, at de kommer til lommerne: det er de rige, der har skabt problemerne, derfor skal de også betale. EU taler i dag kun om transparens i finansieringen – ikke om størrelsen.

EU og regeringerne må øge målet for reduktion i udledningerne af drivhusgasser til de 40 % i 2020, som forskere og miljøorganisationer siger, er absolut nødvendige. Det er dokumenteret, at det kan nås teknisk og økonomisk. (1) (2) (3)

”Regeringslederne nævner ikke en gang direkte løftet om at gå til 30 % længere, men taler kun om at ”undersøge mulighederne” for at gå videre end 20 %. Det fortæller, hvor lavt et ambitionsniveau EU´s ledere har, og det fastholder hele Europa i stor usikkerhed. Ønsker EU reelt en bæredygtig og energimæssig grøn udvikling?” spørger Henning Bo Madsen.

Kvoteprisen i det mislykkede kvotehandelssystem er nu så lav, fordi loftet i systemet er sat alt for højt, at de grønne virksomheder ikke tør investere i Europa, og de vil i stigende grad flytte produktionen hen, hvor der er et marked for vindmøller, solceller og energispareteknologi.

”Når Vestas fyrer 3000 medarbejdere, heraf 2000 i Danmark, er det en forsmag på den udvikling. Regeringens politiske modvilje mod at skabe de gode vilkår for de grønne erhverv, fører altså til tab af danske arbejdspladser. I EU-sammenhæng var det alt for sent, at regeringen tog sig sammen til at gå ind for 30 % reduktioner i 2020 frem for de vedtagne 20 %,” siger Henning Bo Madsen.

Derfor kræver NOAH, at regeringen udarbejder en stærk dansk klimalov, der kan skabe de nødvendige betingelser for udviklingen af et fossilfrit Danmark inden år 2030 og et Danmark, der efter 2050 netto ikke udleder drivhusgasser. Det vil vise vejen for EU og resten af verden. Se www.klima-sos.dk

____________________________________________________________

(1)   www.thebigask.eu/40percentstudy/the_40percent_study.pdf

(2)   www.sei-international.org/publications?pid=1318

(3)   www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/Energiplan2050_scr.pdf

Nærmere kritik af kvotehandelssystemet fra NOAHs europæiske miljønetværk Friends of the Earth Europe kan læses i PDF'en nedenfor

foee_ets_failing_to_deliver.pdf (856.45 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!