Klimalov Klare mangler i Klimakommissionens rapport

28. september 2010 · Kl. 10:42 Nyhed

Klimakommissionens rapport, der blev offentliggjort tirsdag, indeholder flere positive elementer, men har også klare mangler, mener NOAH Energi og Klima.

Klimakommissionens 1. anbefaling, at der skal skabes “overordnede lovmæssige rammer”, er afgørende og i store træk i tråd med NOAHs forslag til en Klimalov (pdf-version).

 “En klimalov med overordnede målsætninger delt op i f.eks. 3-årlige drivhusgasbudgetter med tilhørende årlig afrapportering, vil være helt central for at Danmark kan løfte sin del af den globale klimaudfordring og blive fossilfrit i løbet af de næste 20-25 år,“ udtaler klimakoordinator Kim Ejlertsen fra NOAH Energi og Klima.

DET SKØNNEDE ENERGIFORBRUG FOR HØJT

Der er dog også flere kritikpunkter til rapporten. Ikke mindst Klimakommissionens forudsatte energiforbrug i 2050, som NOAH finder alt for højt.

Biomasse er et andet punkt, som NOAH er kritisk overfor, og NOAH advarer mod at satse på biobrændstoffer i transportsektoren, fordi det ikke er miljømæssigt bæredygtigt. 

NOAH støtter en så begrænset brug af dansk produceret biomasse som muligt og kræver fuldstændig stop for import af biomasse.

Ifølge Klimakommissionen kan Danmark først blive fri af fossile brændstoffer i 2050, og det er problematisk, idet Danmarks samlede drivhusgasudledninger frem til 2050 så vil blive for store. NOAH har tidligere påvist, at det kan lade sig gøre, at Danmark er fri af fossile brændstoffer allerede i 2030 (NOAHs “Energihandlingsplan 2050”).

Endelig savner NOAH også:

* En anbefaling omkring omlægning af landbrugsproduktionen væk fra den store vægt på animalsk produktion.

* At der ikke omtales fysisk planlægning eller andre foranstaltninger til at mindske transporten.

* En vurdering af Danmarks samlede drivhusgasudledning frem til 2050.

* Centrale finansieringsfonde bl.a. fra afgifter og Nordsøolien.

KOMMUNERNE SKAL INDDRAGES

Blandt de anbefalinger i rapporten, som NOAH byder velkommen, er, at kommunerne skal inddrages.

“Det er godt, at Klimakommissionen tildeler kommunerne en central rolle med hensyn til energiplanlægning, den fysiske planlægning og arealanvendelsen. Og at de forudsætter et samarbejde på tværs af kommunegrænserne,” udtaler Kim Ejlertsen.

Der er flere andre positive elementer i rapporten, som NOAH fremhæver:

* Højere afgifter på fossile brændsler;

* Langsigtede rammebetingelser herunder afgifter;

* Strategisk energiplanlægning;

* En satsning på Forskning, Uddannelse og Demonstration (FUD);

* At der lægges vægt på, at vi skal begynde processen nu;

* At vind er valgt som krumtappen i energiforsyningen;

* At CCS, atomkraft og kreditter er valgt fra som virkemidler;

* At der i forbindelse med virksomheders miljøgodkendelser stilles krav om energieffektivisering på linje med øvrige vilkår;

* At der laves en obligatorisk energiopsparing for alle bygninger i Danmark;

* Afgifter på emissioner også uden for energisektoren;

* Lavbundsjorder tages ud af produktion.

 

For yderligere kommentarer, kontakt venligst:

Klimakoordinator Kim Ejlertsen 60951958, kim (at) noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!