Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren – specielt kuldioxid – er steget kraftigt. Stigningen i den globale gennemsnitstemperatur er målelig, og der er tydelige fysiske og biologiske tegn på den globale opvarmning overalt på kloden. Den nuværende kurs vil føre til en stigende global opvarmning med en global temperaturstigning på mindst 3 grader og sandsynligvis mere i løbet af dette århundrede. Lader vi stå til, vil konsekvenserne vil blive yderst alvorlige for både mennesker og natur. Også for Jordens rige samfund.

Klimaet vil blive mere ustabilt med flere hedebølger og længerevarende tørkeperioder, flere voldsomme regnskyl, kraftigere storme og orkaner og dermed flere oversvømmelser i udsatte områder. Det vil også betyde, at havene stiger, dels fordi vandet udvider sig, når det opvarmes, dels fordi indlandsisen og gletscherne smelter. Klimaændringerne vil også gå ud over økosystemerne, som vil få svært ved at tilpasse sig de hurtige klimaændringer, og et stort antal plante- og dyrearter vil forsvinde.

Skal den globale opvarmning standses, skal udledningerne af drivhusgasser helt standses i løbet af få årtier. Det kan lade sig gøre, men det betyder omlægninger i vores måde at leve og forbruge på. Vi skal nedsætte vores energiforbrug kraftigt og omlægge energiforsyningen, så den baseres på vedvarende energikilder. Vi skal omlægge landbruget, som i dag er ansvarlig for store udledninger af drivhusgasser. Og skovrydningen må standses, ikke mindst i de tropiske regnskove.

Det bliver en stor udfordring for alle at med så gennemgribende ændringer i samfundet og i vores livsstil. Men det er nødvendigt, hvis vi ikke skal ende i et uoverskueligt klimakaos.

Det mener NOAH

  • De danske udledninger af drivhusgasser skal reduceres med mindst 6 procent årligt.
  • I 2050 skal udledninger af drivhusgasser fra alle samfundssektorer være nedbragt til nul.