• Notat
 • 12 sider

Agroøkologi: et nyt fødevaresystem for Europa

I løbet af de seneste 50 år er vores fødevarer blevet globaliserede og kontrollen med vores mad er blevet koncentreret hos en håndfuld multinationale virksomheder. Men der findes alternativer.

Vi skal genskabe forbindelsen mellem producenter og forbrugere ved hjælp af korte forsyningsruter og bæredygtig produktion. Kontrollen over fødevarer og landbrug skal lægges i hænderne på de lokale.

 • Hjemmeside

MODVAEKST.DK

NOAH Modvæksts hjemmeside

 • Notat
 • 5 sider

Frihandel for enhver pris?

Forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA, det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP) begyndte i juli 2013. Dette notat handler om den kontroversielle ISDS-mekanisme om investorbeskyttelse, der forventes at indgå i aftalen og dens konsekvenser for mennesker og miljø.

 • Notat
 • 14 sider

EU/USA frihandelsaftale: En rekordstor høst for erhvervslivet

Hvordan en transatlantisk frihandelsaftale vil forværre miljø-, fødevare- og landbrugssystemer, lovgivning og standarder.

 • Notat
 • 4 sider

Bortforhandler vi vores fremtid?

NOAH og Friends of the Earth Europe’s positionspapir om Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP). TTIP er en trussel mod demokrati og miljømæssige, sundhedsmæssige og sociale sikkerhedsforanstaltninger.

 • Folder
 • 6 sider

KØDatlas – resumé og politiske krav

Den globale og intensive kød- og mejeriproduktion er i stigende grad både socialt og miljømæssigt ødelæggende – systemet er uholdbart.

Der er brug for nytænkning af produktionen og forbruget af kød- og mejeriprodukter for at bremse industriens kontrol over fødevarer, reducere sundheds- og miljøpåvirkningen og hjælpe borgerne på vej mod en mere bæredygtig kost.

 • Notat
 • 4 sider

Et minus til REDD+

Om plantage-offsettings konsekvenser for biodiversitet og levevilkår i Tanzania.

I Tanzania har den norske regering engageret sig i et privat træplantningsprojekt, der angiveligt har til formål at genrejse tanzaniansk skov og nedbringe landets emissioner. Projektet er udformet efter en model, der minder om den offsetting mekanisme, man planlægger at finansiere REDD med. Men projektet kritiseres af NGO’er for at være etableret på falske præmisser og for at have en række negative konsekvenser for lokalbefolkningen.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 29 min.

Danmark uden fossile brændsler

Kan man forestille sig, at Danmark kan klare sig uden fossile brændsler? Hvor store vedvarende energiressourcer har vi? Hvordan får vi energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne film.

 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (badge)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

 • Pris:10 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 12 cm, spejlvendt)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Bemærk at klistermærket er spejlvendt og derfor velegnet til vinduer og ruder

 • Pris:20 kr.